Gedachtenisdienst 20-11-2022

Op zondag 20 november (laatste zondag van het kerkelijk jaar) zijn de gemeenteleden, die het afgelopen jaar overleden zijn, herdacht door het noemen van hun namen.

Deze bijzondere dienst is gehouden in de Immanuelkerk, Teullandstraat 1, 5503 VV Veldhoven. Dominee Wim Dekker en kerkelijk werker Lieuwe Wijbenga gingen voor in deze dienst.

Multiple Voice heeft ook een bijdrage aan deze Gedachtenisdienst geleverd door het zingen van de volgende liederen:
– Hope in Me,
– Bring Him Home,
– We Are Not Alone,
– Open Prayer.