Gedachtenisdienst 24-11-2019

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de gemeenteleden herdacht, die het afgelopen jaar gestorven zijn.

Dit jaar vond deze Gedachtenisdienst plaats op 24 november. Multiple Voice voelde zich vereerd om aan deze speciale dienst een bijdrage te mogen leveren.

Onder begeleiding van Remco Feenstra (piano) en Arjen Tissink (basgitaar) hebben we de volgende liederen gezongen:

– Schuilplaats,
– Bring Him Home,
– Lord, I Remember You,
– De Heer is Voor Ons,

Voorganger deze zondag in de Immanuelkerk was ds. Wim Dekker