Repetities gaan niet door

Het Corona-virus heeft ook gevolgen voor alle verenigingen, dus ook voor Multiple Voice. De geplande repetities op donderdagavond in de Immanuelkerk gaan daarom voorlopig niet door. Zodra bekend is dat verenigingen weer mogen opstarten met hun activiteiten zal bepaald worden op welke datum we weer zullen starten met de repetities en welke voorzorgsmaatregelen we dan in acht gaan nemen.
Uiteraard zullen we dat weer via de website laten weten.