Voorlopig geen repetities

Door de huidige Corona-maatregelen is besloten om als koor voorlopig niet te repeteren. Zodra de huidige Corona-beperkingen wijzigen, zal bekeken worden of met de wijzigingen het voor het koor verantwoord is om weer te gaan repeteren. Wanneer dat het geval is, zal een datum bepaald worden waarop we weer gaan starten met de repetities.
Uiteraard zullen we dat weer via de website laten weten.