Emmanuel Has Come

Christmas is about His glory,
Christmas is about His grace;
Christmas is a gift of love
our Father gave us.
More than just another story
about a special time and place,
Christmas is a time to lift
a song of praise.

For God is with us,
and we celebrate
the glory of His presence.
Christ has come
to fill our hearts with love.
He came to save us,
King of kings and Lord of lords,
His name is Jesus.
God with us,
Emmanuel has come.

Angels fill the night with singing,
God is reaching out to man,
bringing us a gift of hope
in Christ our Savior.
More than just a time of giving,
this is God’s eternal plan.
Christmas is the reason
we can sing again.

For God is with us,
and we celebrate
the glory of His presence.
Christ has come
to fill our hearts with love.
He came to save us,
King of kings and Lord of lords,
His name is Jesus.
God with us,
Emmanuel has come.

For God is with us,
and we celebrate
the glory of His presence.
Christ has come
to fill our hearts with love.
He came to save us,
King of kings and Lord of lords,
His name is Jesus.
God with us,
Emmanuel has come.

God with us,
Emmanuel has come.
God with us,
Emmanuel has come.
Kerstfeest gaat over Zijn glorie,
Kerstfeest gaat over Zijn genade;
Kerstfeest is een liefdegave
van onze Vader.
Meer dan zomaar een verhaal
over een bepaalde plaats en tijd,
Kerstfeest is een tijd
voor een lofzang.

Want God is met ons
en wij vieren
de glorie van Zijn aanwezigheid.
Christus is gekomen
om onze harten met liefde te vullen.
Hij kwam om ons te redden,
Koning der koningen en Heer der Heren.
Zijn naam is Jezus.
God met ons,
Emmanuel is gekomen.

Engelen vullen de nacht met gezang,
God raakt de mensen aan,
brengt ons een gave van hoop
in Christus onze redder.
Meer dan zomaar een tijd om te geven,
is dit Gods eeuwige plan.
Christus is de reden
dat we weer kunnen zingen.

Want God is met ons,
en we vieren
de glorie van Zijn aanwezigheid.
Christus is gekomen
om onze harten met liefde te vullen.
Hij kwam om ons te redden,
Koning der koningen, Heer der Heren.
Zijn naam is Jezus.
God met ons,
Emmanuel is gekomen.

Want God is met ons,
en we vieren
de glorie van Zijn aanwezigheid.
Christus is gekomen
om onze harten met liefde te vullen.
Hij kwam om ons te redden,
Koning der koningen, Heer der Heren.
Zijn naam is Jezus.
God met ons,
Emmanuel is gekomen.

God met ons,
Emmanuel is gekomen.
God met ons,
Emmanuel is gekomen.
print