How Marvelous Are the Works

How marvelous are the works of the Lord,
how excellent are His ways.
How wonderful is His glory and fame,
ever the same, great is the name
of the Lord.

How marvelous are the works of the Lord,
how excellent are His ways.
How wonderful is His glory and fame,
ever the same, great is the name
of the Lord.

Great is the God of Israel,
and great are the works of His hands.
He alone is the King of kings,
creation bows at His command.

How marvelous are the works of the Lord,
how excellent are His ways.
How wonderful is His glory and fame,
ever the same, great is the name
of the Lord.

Great is the God of Abraham
and perfect is His law.
In majesty and in holiness
He rules Lord of all!

How marvelous are the works of the Lord,
how excellent are His ways.
How wonderful is His glory and fame,
ever the same, great is the name
of the Lord.

He alone is the King of kings,
He alone is the King of kings,
He rules Lord of all!
Hoe wonderbaar zijn de werken van de Heer,
Hoe voortreffelijk Zijn wegen.
Hoe heerlijk is Zijn glorie en roem,
eeuwig het zelfde, groot is de naam
van de Heer.

Hoe wonderbaar zijn de werken van de Heer,
Hoe voortreffelijk Zijn wegen.
Hoe heerlijk is Zijn glorie en roem,
eeuwig het zelfde, groot is de naam
van de Heer.

Groot is de God van Israƫl,
en groot zijn de werken van Zijn handen.
Hij alleen is Koning der koningen,
de schepping buigt op Zijn bevel.

Hoe wonderbaar zijn de werken van de Heer,
Hoe voortreffelijk Zijn wegen.
Hoe wonderbaar is Zijn glorie en roem,
eeuwig het zelfde, groot is de naam
van de Heer.

Groot is de God van Abraham
en volmaakt is Zijn wet.
In majesteit en heiligheid
regeert Hij over alles!

Hoe wonderbaar zijn de werken van de Heer,
hoe voortreffelijk Zijn wegen.
Hoe heerlijk is Zijn glorie en roem,
eeuwig het zelfde, groot is de naam
van de Heer.

Hij alleen is Koning der koningen,
Hij alleen is Koning der koningen,
Hij regeert over alles!
print