I Believe in Heaven

I believe in heaven;
I believe in God above.
I believe in Jesus;
I believe in His grace and love.
I believe in heaven;
I believe in God above.
I believe in Jesus;
I believe in His grace and love.

"It is finished", is what he said
as He died for you and me.
"It is finished", is what he said
as He made His heaven free.
"It is finished", is what he said
as He died for you and me.
"It is finished", is what he said
as He made His heaven free.

I believe in heaven;
I believe in God above.
I believe in Jesus;
I believe in His grace and love.
I believe in heaven;
I believe in God above.
I believe in Jesus;
I believe in His grace and love.

It was grace that’s what it was,
as He died for you and me.
It was grace that’s what it was,
as He made His heaven free.
It was love that’s what it was,
as He died for you and me.
It was love that’s what it was,
as He made His heaven free.

I believe in heaven;
I believe in God above.
I believe in Jesus;
I believe in His grace and love.
I believe in heaven;
I believe in God above.
I believe in Jesus;
I believe in His grace and love.
Ik geloof in de hemel;
ik geloof in God die daar boven is.
Ik geloof in Jezus;
ik geloof in Zijn genade en liefde.
Ik geloof in de hemel;
ik geloof in God die daar boven is.
Ik geloof in Jezus;
ik geloof in Zijn genade en liefde.

"Het is volbracht", is wat hij zei
toen Hij stierf voor u en mij.
"Het is volbracht", is wat hij zei
en toen maakte Hij Zijn hemel vrij.
"Het is volbracht", is wat hij zei
toen Hij stierf voor u en mij.
"Het is volbracht", is wat hij zei
en toen maakte Hij Zijn hemel vrij.

Ik geloof in de hemel;
ik geloof in God die daar boven is.
Ik geloof in Jezus;
ik geloof in Zijn genade en liefde.
Ik geloof in de hemel;
ik geloof in God die daar boven is.
Ik geloof in Jezus;
ik geloof in Zijn genade en liefde.

Het was genade, dat was het echt,
toen Hij stierf voor u en mij.
Het was genade, dat was het echt,
en toen maakte Hij Zijn hemel vrij.
Het was liefde dat was het echt,
toen Hij stierf voor u en mij.
Het was liefde dat was het echt,
en toen maakte Hij Zijn hemel vrij.

Ik geloof in de hemel;
ik geloof in God die daar boven is.
Ik geloof in Jezus;
ik geloof in Zijn genade en liefde.
Ik geloof in de hemel;
ik geloof in God die daar boven is.
Ik geloof in Jezus;
ik geloof in Zijn genade en liefde.
print