I Will Rise

There’s a peace I’ve come to know,
though my heart and flesh may fail.
There’s an anchor for my soul,
I can say: “It is well.”

Jesus has overcome
and the grave is overwhelmed.
The victory is won;
He is risen from the dead.
And I will rise when He calls my name;
no more sorrow, no more pain.
I will rise on eagle’s wings;
before my God fall on my knees and rise.
I will rise.

There’s a day that’s drawing near
when the darkness breaks to light,
and the shadows disappear,
and my faith shall be my eyes.

Jesus has overcome
and the grave is overwhelmed.
The victory is won;
He is risen from the dead.
And I will rise when He calls my name;
no more sorrow, no more pain.
I will rise on eagle’s wings;
before my God fall on my knees and rise.
I will rise.

And I hear the voice of many angels sing:
“Worthy is the Lamb!”
And I hear the cry of ev’ry longing heart:
“Worthy is the Lamb!”
And I hear the voice of many angels sing:
“Worthy is the Lamb!”
And I hear the cry of ev’ry longing heart:
“Worthy is the Lamb!
Worthy is the Lamb! Worthy is the Lamb!”

I will rise when He calls my name;
no more sorrow, no more pain.
I will rise on eagle’s wings;
before my God fall on my knees and rise.
Rise! Rise! Rise!
Ik heb een vrede leren kennen
ondanks de zwakheid van mijn hart en vlees.
Is er een anker voor mijn ziel
Ik kan zeggen: “het is goed.”

Jezus is opgestaan
en heeft het graf overwonnen.
De victorie heeft gezegevierd;
Hij is opgestaan uit de dood.
En ik zal opstaan als Hij mij bij name roept;
nooit meer zorgen, nooit meer pijn.
Ik zal opstijgen op arendsvleugelen
en val voor God op mijn knieën en sta op.
Ik zal opstaan.

Er is een dag in aantocht,
wanneer het licht de duisternis doet verdrijven,
dat de schaduwen doet verdwijnen
en mijn geloof mijn ogen zullen zijn.

Jezus is opgestaan
en heeft het graf overwonnen.
de victorie heeft gezegevierd;
Hij is opgestaan uit de dood.
En ik zal opstaan als Hij mij bij name roept;
Nooit meer zorgen, nooit meer pijn.
Ik zal opstijgen op arendsvleugelen
en val voor God op mijn knieën en sta op.
Ik zal opstaan.

En ik hoor vele engelen zingen:
“Waardig is het Lam!”
En ik hoor het roepen van elk smachtend hart:
“Waardig is het Lam!”
En ik hoor vele engelen zingen:
“Waardig is het Lam!”
En ik hoor het roepen van elk smachtend hart:
“Waardig is het Lam!
Waardig is het Lam! Waardig is het Lam!”

En ik zal opstaan als Hij mij bij name roept;
nooit meer zorgen, nooit meer pijn.
Ik zal opstijgen op arendsvleugelen
en val voor God op mijn knieën en sta op.
Sta op! Sta op! Sta op!
print