Perhaps Love

Perhaps love is like a resting place,
a shelter from the storm;
It exists to give you comfort,
it is there to keep you warm;
And in those times of trouble
when you are most alone,
the memory of love
will bring you home.

Perhaps love is like a window,
perhaps an open door;
It invites you to come closer,
it wants to show you more;
And even if you lose yourself
and don't know what to do,
the memory of love
will see you trough.

Oh, love to some is like a cloud,
to some as strong as steel;
For some a way of living,
for some a way to feel;
And some say love is holding on
and some say letting go;
And some say love is ev'rything,
some say they don’t know.

Perhaps love is like the ocean,
full of conflict, full of pain;
Like a fire when it's cold outside,
thunder when it rains;
If I should live forever,
and all my dreams come true,
my memories of love
will be of you.
Memories of you.
Misschien is liefde zoiets als een rustplaats,
een schuilplaats voor de storm;
ze is er om je troost te bieden,
ze is er om je warm te houden;
en in die moeilijke tijden
wanneer je uiterst eenzaam bent,
zal de herinnering aan liefde
je weer thuis brengen.

Misschien is liefde als een venster,
misschien een open deur;
ze nodigt je uit om nader te komen,
ze wil je meer laten zien;
en zelfs als je jezelf kwijtraakt
en niet weet wat je moet doen,
dan zal de herinnering aan liefde
je er doorheen brengen.

O, liefde is voor sommigen als een wolk,
voor sommigen zo sterk als staal;
voor sommigen een manier van leven,
voor sommigen een middel om te voelen;
en sommigen zeggen dat liefde is ‘blijven vasthouden’
en sommigen zeggen ‘laten gaan’;
en sommigen zeggen dat liefde alles is
en sommigen zeggen dat zij het niet weten.

Misschien is liefde als de oceaan,
vol tegenstromen, vol leed;
zoals een vuur als het buiten koud is,
donder als het regent;
als ik eeuwig zou moeten leven
en al mijn dromen waarheid zouden worden;
dan zullen mijn herinneringen aan liefde
gewijd zijn aan jou.
Herinneringen aan jou.
print