Sing to the King

Jesus shall reign wherever the sun
does his successive journeys run;
His kingdom spread from shore to shore,
till moons shall wax and wane no more.

Sing to het King who is coming to reign.
Glory to Jesus, the Lamb that was slain.
Life and salvation His empire shall bring,
and joy to the nations when Jesus is King.

Come let us sing a song,
a song declaring that we belong to Jesus;
He is all we need.
Lift up a heart of praise.
Sing now with voices raised to Jesus;
Sing to the King.

For His returning we watch and we pray;
we will be ready the dawn of that day.
We’ll join in singing with all the redeemed,
for Satan is vanquished and Jesus is King.

Come let us sing a song,
a song declaring that we belong to Jesus;
He is all we need.
Lift up a heart of praise.
Sing now with voices raised to Jesus;
Sing to the King.

Let all God’s people rise and bring
their grateful honors to our King.
Angels descend with songs again,
and earth repeat the loud ‘Amen’!
Sing to the king aloud ‘Amen’!
Jesus shall reign! Amen!
Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om;
de maan zijn lichte banen trekt,
zo ver het verste land zich strekt.

Zing voor de Koning die heersen zal.
Glorie voor Jezus het offerlam.
Zijn rijk zal leven en redding brengen
en vreugde, overal waar Jezus heerst.

Kom, laat ons een lied zingen,
een lied dat zegt dat we bij Jezus horen;
Hij is al wat we nodig hebben.
Verheft uw hart vol vreugde.
Zing nu met lofstemmen voor Jezus;
Zing voor de Koning.

Wij waken en bidden voor zijn wederkeer;
wij zijn gereed bij het aanbreken van de dag.
Wij verenigen onze gezangen met alle verlosten,
Want Satan is vernietigd en Jezus is Koning.

Kom, laat ons een lied zingen,
een lied dat zegt dat we bij Jezus horen;
Hij is al wat we nodig hebben.
Verheft uw hart vol vreugde.
Zing nu met lofstemmen voor Jezus;
Zing voor de Koning.

Laat al God’s volk opstaan
en eerbiedig en dankbaar Hem loven.
Engelen zullen opnieuw neerdalen en zingen
en de aarde antwoordt met een lied ‘Amen’.
Zing voor de Koning ‘Amen’!
Jezus zal heersen! Amen!
print