Unto Us a Son Is Born

Unto us a Son is born:
“Welcome, holy Stranger!”
Let us go this happy morn
and see Him in the manger,
and see Him in the manger.

Unto us a Son is born.
Unto us a Son is born.

How can He be born on earth yet
Lord of all creation?
Still the oxen know His worth
and kneel in adoration,
and kneel in adoration!

‘Round the stable angels sing,
and shepherds thrill to hear it!
Mary treasures all these things
within a humble spirit,
within a humble spirit.

When this Child becomes a man
He’ll teach and heal the nation,
then fulfill His Father’s plan:
to die for our salvation,
to die for our salvation.

Though He bears our sin and strife,
now hear the gospel story:
Christ shall rise again to life
and lead us up to glory,
and lead us up to glory!

Alpha and Omega He!
All heaven and earth rejoices!
Let us sing out merrily
and join the angel voices,
and join the angel voices!

Unto us a Son is born.
Unto us a Son is born.
Unto us a Son is born.
Unto us a Son is born.
Unto us a Son is born.
Want een Zoon is ons geboren:
“Welkom, heilige Vreemdeling!”
Laten wij gaan op deze blijde morgen
en naar Hem kijken in de voederbak,
en naar Hem kijken in de voederbak.

Want een Zoon is ons geboren.
Want een Zoon is ons geboren.

Hoe kan Hij toch op aarde geboren worden,
de Heer der scheppingen?
Maar toch kennen de ossen zijn eerbiedwaardigheid
en knielen in aanbidding,
en knielen in aanbidding!

Rondom de stal zingen engelen
en herders zijn opgetogen het te horen!
Maria bewaart al deze dingen
in een nederig gemoed,
in een nederig gemoed!

Wanneer dit Kind een man zal zijn geworden
zal Hij het volk leren en heel maken,
dan zal Hij vervullen het plan van zijn Vader
door voor ons heil te sterven,
door voor ons heil te sterven.

Hoewel hij onze zonde en opstandigheid draagt,
hoort nu het verhaal van het goede nieuws:
Christus zal weer opstaan ten leven
en ons geleiden naar de heerlijkheid,
en ons geleiden naar de heerlijkheid!

Alfa en Omega is Hij!
Al de hemelen en de aarde verheugen zich!
Laat ons vrolijk en voluit zingen
en ons voegen bij de stemmen der engelen,
en ons voegen bij de stemmen der engelen!

Want een Zoon is ons geboren.
Want een Zoon is ons geboren.
Want een Zoon is ons geboren.
Want een Zoon is ons geboren.
Want een Zoon is ons geboren.
print