A Foolish Man

Wohohh, wohohh!
It was a foolish man
who built his house upon the sand.
It was a foolish man
who thought that he was wiser than
the one who made the sky,
the one who made the sea,
the one who made the land,
and covered it with trees.
It was a foolish man
who built his house on sinking sand.

Wohohh!
It was a foolish man
who thought that God could be ignored.
It was a foolish man
who thought that he could stand before
the one who named the stars,
the one who named the night,
and galaxies that dance
across the midnight sky.
It was a foolish man
who built his house on sinking sand.

When the rain began to pour,
the roof began to leak;
the walls began to swell,
the house began to creak.
Soon the water rose,
the wind blew cold and strong.
The sand washed away,
and the foolish man’s house was gone!

Wohohh, wohohh!
It was a foolish man
who built his house on sinking sand.
It was a foolish man
who thought that he was stronger than
the one who made the day,
who spoke and there was light,
who orders and commands,
who words are always right.
It was a foolish man
who built his house on sinking sand.
It was a foolish man
who built his house on sinkng sand.
Oho, oho!
Het was een dwaas man
die zijn huis op zand bouwde.
Het was een dwaas man
die dacht dat hij wijzer was dan
Hij die de hemel schiep
Hij die de zee maakte,
Hij die de aarde schiep,
en haar kleedde met groen.
Het was een dwaas man
die zijn huis op drijfzand bouwde.

Oho, oho!
Het was een dwaas man
die dacht zonder God te kunnen.
Het was een dwaas man
die dacht op te kunnen tegen
Hij die sterren namen gaf,
die de nacht haar naam gaf
en sterrenstelsels die over
de nachtelijke hemel zwieren.
Het was een dwaas man
die zijn huis op drijfzand bouwde.

Toen de regen begon te vallen,
begon het dak te lekken;
begonnen de muren zich vol te zuigen,
het huis begon te kraken.
Spoedig rees het water,
de wind blies koud en hard.
Het zand spoelde weg,
en het huis van de dwaas was weg!

Oho, oho!
Het was een dwaas man
die zijn huis op drijfzand bouwde.
Het was een dwaas man
die dacht sterker te zijn dan
Hij die de dag schiep,
die sprak en er was licht,
die gebiedt en beveelt,
zijn woord is altijd waar.
Het was een dwaas man
die zijn huis op drijfzand bouwde.
Het was een dwaas man
die zijn huis op drijfzand bouwde.
print