A Servant in Your Heavenly House

I’d rather be a servant
in Your heavenly house
than to be a king
living anywhere else.
I’d rather spend one day
in Your heavenly house
than a thousand days
living anywhere else.
Now I offer myself to You.

All to You I freely offer,
all to You I freely give.
I’ll forever love and trust You,
in Your presence freely give.

I’d rather be a servant
in Your heavenly house
than to be a king
living anywhere else.
I’d rather live one day
in Your heavenly house
than a thousand days
living anywhere else.
Now I offer myself to You, to You.

O Lord, I offer all back to You
as thanks for all You give me Lord,
I offer all back to You
in thanks for all You give me.
For all You give,
I lift my life to You.

I’d rather be a servant
in Your heavenly house
than to be a king
living anywhere else.
I’d rather spend one day
in Your heavenly house
than a thousand days
living anywhere else.

Lord, I offer all back to You
as thanks for all You give me.
Lord, I offer all back to You
in thanks for all You give me,
for all You give,
I lift my life to You.

I’d rather be a servant
in Your heavenly house
than to be a king
living anywhere else.
I’d rather live one day
in Your heavenly house
than a thousand days
living anywhere else.
Now I offer myself to You.

Now I offer myself,
Lord I offer myself to You.
Ik wil liever een dienaar zijn
in Uw hemelse huis
dan een koning
die ergens anders woont.
Ik wil liever één dag
in Uw hemels huis verblijven
dan duizend dagen
ergens anders wonen.
Nu bied ik U mijzelf aan.

Alles bied ik U vrijmoedig aan,
alles geef ik vrijmoedig aan U.
Ik heb U voor altijd lief en ik vertrouw op U,
in Uw aanwezigheid geef ik vrijmoedig.

Ik wil liever een dienaar zijn
in Uw hemelse huis
dan een koning
die ergens anders woont.
Ik wil liever één dag
in Uw hemels huis verblijven
dan duizend dagen
ergens anders wonen.
Nu bied ik U mijzelf aan, aan U.

O Heer, ik bied U alles weer aan
uit dank voor alles wat U, Heer, mij geeft.
Ik bied U alles weer aan
uit dankbaarheid voor alles wat U mij geeft.
Voor alles wat U geeft,
draag ik mijn leven aan U op.

Ik wil liever een dienaar zijn
in Uw hemelse huis
dan een koning
die ergens anders woont.
Ik wil liever één dag
in Uw hemels huis verblijven
dan duizend dagen
ergens anders wonen.

O Heer, ik bied U alles weer aan
als dank voor alles wat U mij geeft,
Heer, ik bied U alles weer aan
uit dank voor alles wat U mij geeft.
Voor alles wat U geeft,
draag ik mijn leven aan U op.

Ik wil liever een dienaar zijn
in Uw hemelse huis
dan een koning
die ergens anders woont.
Ik wil liever één dag
in Uw hemels huis verblijven
dan duizend dagen
ergens anders wonen.
Nu bied ik U mijzelf aan.

Nu bied ik, Heer, mijzelf aan,
ik bied U mijzelf aan.
print