Bring Him Home

God on high,
hear my prayer.
In my need,
You have always been there.

He is young, he's afraid.
Let him rest,
heaven blessed.

Bring him home.
Bring him home.
Bring him home.

He's like the son I might have known.
If God had granted me a son.
The summers die one by one.
How soon they fly on and on.
And I am old and will be gone.

Bring him peace, bring him joy,
he is young,
he is only a boy.

You can take,
You can give.
Let him be,
let him live.

If I die,
let me die,
let him live.

Bring him home.
Bring him home.
Bring him home.
God in de hoge,
hoor mijn gebed.
In mijn hoogste nood,
bent U er altijd geweest.

Hij is nog jong, hij is bang.
Laat hem met rust,
gezegende hemel.

Breng hem thuis.
Breng hem thuis.
Breng hem thuis.

Hij is als de zoon die ik had kunnen hebben,
als God mij een zoon had toegestaan.
De zomers vergaan de één na de ander.
Hoe snel vervliegen zij telkens weer.
En ik ben oud en zal er niet meer zijn.

Breng hem vrede, breng hem vreugde.
hij is nog jong,
hij is nog maar een jongen.

U kunt nemen,
U kunt geven.
Laat hem in leven blijven,
houd hem in leven.

Als ik moet sterven,
laat me dan gaan,
maar houd hem in leven.

Breng hem thuis.
Breng hem thuis.
Breng hem thuis.
print