Arise, Arise and Shine

Arise, arise and shine!
The light of the Lord is with you.
Arise, arise and shine!
For the glory of the Lord is with you.

Star of wonder so bright,
lead us to the light
where the Child with Mary lay.
We will travel far
by the wondrous star
to see this Child.

Arise, arise and shine!
The light of the Lord is with you.
Arise, arise and shine!
For the glory of the Lord,
the glory of the Lord is with you.

Come and worship,
come and worship
worship Christ,
the newborn King!

Born a Child in Bethlehem,
Son of God and Son of Man;
Holy Child, in love He came.

Born a Savior, born a Son;
Heaven’s Light to earth has come.
Glory in the highest!
Glory in the highest!
Light to all has come!

Arise, arise and shine!
The light of the Lord is with you.
Arise, arise and shine!
For the glory of the Lord,
the glory of the Lord is with you.

Sages, leave your contemplations,
brighter visions beam afar;
seek the great Desire of nations,
you have seen the Infant’s star.

Come and worship,
come and worship,
worship Christ,
the newborn King!

Come and worship,
come and worship,
worship Christ,
the newborn King!

Arise, arise, arise,
arise and shine!
Kom toch op, kom toch op en straal!
Het licht van de Heer is met jou.
Kom toch op, kom toch op en straal!
Want de glorie van de Heer is met jou.

Wonderbaarlijke ster zo helder,
leid ons naar het licht
waar het Kind bij Maria ligt.
We zullen ver reizen
door die wonderbaarlijke ster
om dit kind te zien.

Kom toch op, kom toch op en straal!
Het licht van de Heer is met jou.
Kom toch op, kom toch op en straal!
Want de glorie van de Heer,
de glorie van de Heer is met jou.

Kom en laten we aanbidden,
kom en laten we aanbidden
aanbidden de Christus,
de nieuwgeboren Koning!

Een kind geboren in Bethlehem,
Zoon van God en Zoon des mensen;
Heilig Kind, uit liefde voor ons kwam Hij.

Geboren een Redder, geboren een Zoon;
Het licht van de hemel is op aarde gekomen.
Heerlijkheid tot in de hoogste!
Heerlijkheid tot in de hoogste!
Het licht is tot iedereen gekomen!

Kom toch op, kom toch op en straal!
Het licht van de Heer is met jou.
Kom toch op, kom toch op en straal!
Want de glorie van de Heer,
de glorie van de Heer is met jou.

Wijzen, laat uw overpeinzingen los,
helderder visioenen stralen van verre;
zoek der wereld hoogst Verlangen,
jullie hebben de ster van het Kind gezien.

Kom en laten we aanbidden,
kom en laten we aanbidden,
aanbidden de Christus,
de nieuwgeboren Koning!

Kom en laten we aanbidden,
kom en laten we aanbidden,
aanbidden de Christus,
de nieuwgeboren Koning!

Kom toch op, kom toch op, kom toch op,
kom toch op en straal!
print