Away in a Manger

Away in a manger,
no crib for a bed,
the little Lord Jesus
laid down his sweet head;
the stars in the bright sky
looked down where he lay,
the little Lord Jesus
asleep on the hay.

The cattle are lowing,
the baby awakes,
but little Lord Jesus,
no crying he makes.
I love thee, Lord Jesus!
Look down from the sky,
and stay by my side
until morning is nigh.

Be near me Lord,
I ask thee to stay
close by me forever
and love me I pray.
Bless all the children
in thy tender care,
and fit us for heaven,
to live with thee there,
live with thee there, live with thee there,
live with thee, live with thee there.
Ver weg in een voerbak,
geen wiegje als bed,
legde de kleine Here Jezus
zijn lieve hoofdje neer;
de sterren aan de heldere hemel
zagen neer waar hij lag,
op de kleine Here Jezus
in slaap in het hooi.

Het vee is aan het loeien,
de baby ontwaakt,
maar de kleine Here Jezus,
hij geeft geen enkele kik.
Ik houd van U, Here Jezus!
Zie neer van omhoog,
en blijf aan mijn zij
tot de morgen is nabij.

Wees bij mij Heer,
ik vraag U te blijven
voor altijd dicht bij mij
en van mij te houden, zo bid ik.
Zegen al de kinderen
met uw tedere zorg,
en maak ons geschikt voor de hemel,
om daar met U te leven,
daar met U te leven, daar met U te leven,
met U te leven, met U te leven daar.
print