Be Not Afraid

Be not afraid:
for I have redeemed you.
Be not afraid:
I have called you by name.
When you pass through the waters,
I will be with you.
When you pass through the floods,
they will not sweep o'er you.
When you walk through the fire,
you will not be consumed.
You are mine,
you are precious in my sight.

Be not afraid:
for I have redeemed you.
Be not afraid:
I have called you by name.
When you pass through the waters,
I will be with you.
When you pass through the floods,
they will not sweep o'er you.
When you walk through the fire,
you will not be consumed.
You are mine,
you are precious in my sight.

My love for you
is everlasting,
my love for you
shall have no end.
When you pass through the waters,
I will be with you.
when you pass through the floods,
they will not sweep o'er you.
When you walk through the fire,
you will not be consumed.
You are mine,
you are precious in my sight,
you are precious in my sight,
you are precious in my sight.

You are precious in my sight.
Wees niet bevreesd:
want Ik heb je verlost.
Wees niet bevreesd:
Ik heb jou bij je naam geroepen.
Als je door de wateren gaat,
zal Ik met jou zijn.
Als je door de watervloeden gaat,
zullen ze jou niet bedelven.
Als je door het vuur gaat,
zul je niet verteerd worden.
Want jij bent van Mij,
jij bent kostbaar in mijn ogen.

Wees niet bevreesd:
want Ik heb je verlost.
Wees niet bevreesd:
Ik heb jou bij je naam geroepen.
Als je door de wateren gaat,
zal Ik met jou zijn.
Als je door de watervloeden gaat,
zullen ze jou niet bedelven.
Als je door het vuur gaat,
zul je niet verteerd worden.
Want jij bent van Mij,
jij bent kostbaar in mijn ogen.

Mijn liefde voor jou
duurt eeuwig,
Mijn liefde voor jou
zal geen einde hebben.
Als je door de wateren gaat,
zal Ik met jou zijn.
Als je door de watervloeden gaat,
zullen ze jou niet bedelven.
Als je door het vuur gaat,
zul je niet verteerd worden.
Want jij bent van Mij,
jij bent kostbaar in Mijn ogen,
jij bent kostbaar in Mijn ogen,
jij bent kostbaar in Mijn ogen.

Jij bent kostbaar in Mijn ogen.
print