Christmas Sanctus

See the weary pair,
nestled in a stable bare,
gazing at their baby boy,
filled with love and praise.

Earth and heaven sing,
worshipping the new born King,
who has come to change the world.
Join in songs of praise:

Holy, holy, holy is the blessed one.
Heav’n and earth are filled with your glory.
Holy, holy, holy is the promised Son.
Glory be to God in the highest!

See the shepherds run,
searching for God’s precious Son;
kneeling at his manger bed,
filled with love and praise.

Ev’ry knee will bow.
Ev’ry tongue confessing now,
Jesus Christ is Lord of all.
Join in songs of praise:

Holy, holy, holy is the blessed one,
Heav’n and earth are filled with your glory.
Holy, holy, holy is the promised Son.
Glory be to God in the highest!

Holy, holy, holy is the Lord.
Zie het uitgeputte echtpaar,
genoeglijk liggen in een eenvoudige stal,
terwijl ze kijken naar hun kleine jongen,
vervuld van liefde en eerbied.

Aarde en hemel zingen,
aanbidden de nieuwgeboren Koning,
die gekomen is om de wereld te veranderen.
Stem in met lofliederen:

Heilig, heilig, heilig is de gezegende.
Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig is de beloofde Zoon.
Eer aan God in de hoogste hemelen!

Zie hoe de herders wegsnellen,
op zoek naar Gods dierbare Zoon;
knielend aan zijn van een voerbak gemaakte wieg,
vervuld van liefde en eerbied.

Elke knie zal buigen.
Iedere tong zal nu getuigen,
Jezus Christus is Heer van alles en iedereen.
Stem in met lofliederen:

Heilig, heilig, heilig is de gezegende.
Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig is de beloofde Zoon.
Eer aan God in de hoogste hemelen!

Heilig, heilig, heilig is de Heer.
print