Come Build a Church

God of Creation, Maker of all things.
We gather in this place to pray.
We do invite you come now among us;
come and build your church today.

Come build a church with soul and spirit,
come build a church of flesh and bone.
We need no tower rising skyward;
no house of wood, or glass, or stone.
Come build a church with human frailty,
come build a church of flesh and blood.
Jesus shall be its sure foundation.
It shall be built by the hand of God.

Let us see the tongues of fire.
Let us hear the great wind roar.
Let us know the awe and wonder,
that we’ve only glimpsed before.
Let us feel the strength of passion,
which can make us laugh and weep.
Let us know this great awakening,
for so long we’ve been asleep.

Let us know the love unceasing,
which alone can loose the bounds.
Reaching out across the chasms,
bringing walls of hatred down.
Let us taste the sweet communion,
where the circle never ends.
Hold us in the sweet connection,
turning strangers into friends.

Come build a church with soul and spirit,
come build a church of flesh and bone.
We need no tower rising skyward;
no house of wood, or glass, or stone.
Come build a church with human frailty.
Come build a church of flesh and blood,
Jesus shall be its sure foundation;
it shall be built by the hand of God.

Guide our feet in peaceful pathways,
teach us peace of heart and mind.
Peace with God and all God’s children;
till we leave our wars behind.
Surely joy will come and find us
like a breeze that cools the night;
like the rain upon the desert,
like a candle’s gentle light.

Come build a church with soul and spirit,
come build a church of flesh and bone.
We need no tower rising skyward;
no house of wood, or glass, or stone.
Come build a church with human frailty.
Come build a church of flesh and blood.
Jesus shall be its sure foundation,
It shall be built by the hand of God.
It shall be built by the hand of God.
God van schepping, maker van alle dingen,
Wij komen samen in deze plaats om te bidden.
Wij nodigen U uit om nu in ons midden te komen;
kom en bouw heden Uw kerk.

Kom bouw een kerk met hart en ziel,
kom bouw een kerk van vlees en bloed.
We hebben geen toren nodig die ten hemel rijst;
geen huis van hout, glas of steen.
Kom bouw een huis met menselijke zwakheid,
kom bouw een huis van vlees en bloed.
Jezus zal haar vaste fundament zijn.
Zij zal door Gods hand gebouwd worden.

Laat ons tongen van vuur zien.
Laat ons het geluid horen van een geweldig gedreven wind.
Laat ons ontzag en verwondering kennen,
dat we van te voren alleen maar vluchtig gezien hebben.
Laat ons hartstochtelijke kracht kennen,
die ons kan laten lachen en huilen.
Laat ons het groot ontwaken kennen
want we slapen al zo lang.

Laat ons de oneindige liefde kennen
die alleen de banden kan verbreken.
Reik over afgronden,
breek muren van haat af.
Laat ons de zoete gemeenschap kennen,
waar de cirkel nooit verbroken wordt.
Houd ons in die lieflijke verbintenis
die van vreemden vrienden maakt.

Kom, bouw een kerk met hart en ziel,
kom bouw een kerk van vlees en bloed.
We hebben geen toren nodig die ten hemel rijst;
geen huis van hout, glas of steen.
Kom bouw een kerk in menselijke zwakheid.
Kom bouw een kerk van vlees en bloed,
Jezus zal haar vaste fundament zijn;
zij zal door Gods hand gebouwd worden.

Leid ons op vredige paden,
leer ons vrede van hart en geest.
Vrede met God en al Gods kinderen;
tot wij onze strijd achter ons laten.
Vreugde zal zeker komen en ons vinden
als een briesje dat de nacht verkoeld;
als regen op de woestijn,
als het zachte licht van een kaars.

Kom bouw een kerk met hart en ziel,
kom bouw een kerk van vlees en bloed.
We hebben geen toren nodig die ten hemel rijst;
geen huis van hout, steen of glas.
Kom bouw een kerk met menselijke zwakheid,
Kom bouw een kerk van vlees en bloed.
Jezus zal haar vaste fundament zijn.
Zij zal gebouwd worden door Gods hand.
Zij zal gebouwd worden door Gods hand.
print