Comfort and Joy

Comfort and joy,
comfort and joy!

Comfort and joy,
comfort and joy!

God rest you merry, gentlemen,
let nothing you dismay,
remember Christ our Savior
was born on Christmas day,
to save us all from Satan’s power
when we were gone astray:
O tidings of comfort and joy,
comfort and joy,
O tidings of comfort and joy.

Comfort and joy,
comfort and joy,
comfort and joy,
comfort and joy.

Peace and comfort,
peace and comfort,
peace and comfort,
and joy!

From God our heavenly Father,
a blessed angel came,
and unto certain shepherds
brought tidings of the same,
how that in Bethlehem was born
the Son of God by name:
O tidings of comfort and joy,
comfort and joy,
O tidings of comfort and joy!

Comfort and joy,
comfort and joy,
comfort and joy,
comfort and joy.
Joy (7x)

Joy to the world, the Lord is come.
Let earth receive her King!
Let every heart prepare him room.
And heaven and nature sing,
and heaven and nature sing,
and heaven and heaven and nature sing!

Joyful, joyful, we adore thee,
child of wonder, born this night.
Hearts unfold like flowers before thee,
welcome God’s eternal light!

Comfort and joy,
comfort and joy.

Now to the Lord sing praises,
all you within this place.
And with true love and brotherhood,
each other now embrace,
this holy tide of Christmas,
all others doth deface:
O tidings of comfort and joy,
comfort and joy,
O tidings of comfort and joy.

Joy, comfort and joy,
comfort and joy,
comfort and joy.

Peace and comfort,
peace and comfort,
peace and comfort,
and joy!

Comfort and joy!
Welbehagen en vreugd,
welbehagen en vreugd!

Welbehagen en vreugd,
welbehagen en vreugd!

God bekleedt u met blijdschap, goede mensen,
laat niets u ontmoedigen,
herinnert u dat Christus onze Redder
werd geboren op de dag van kerst,
om ons allen te redden uit Satan’s macht
toen we waren weggedwaald:
O tijdingen van welbehagen en vreugd,
welbehagen en vreugd,
O tijdingen van welbehagen en vreugd.

Welbehagen en vreugd,
welbehagen en vreugd,
welbehagen en vreugd,
welbehagen en vreugd.

Vrede en welbehagen,
vrede en welbehagen,
vrede en welbehagen
en vreugd!

Van God onze hemelse Vader,
kwam een heilige engel
die aan uitverkoren herders
de zelfde goede tijding bracht,
hoe in Betlehem was geboren
Hij, die Zoon van God wordt genoemd:
O tijdingen van welbehagen en vreugd,
welbehagen en vreugd,
O tiijdingen van welbehagen en vreugd!

Welbehagen en vreugd,
welbehagen en vreugd,
welbehagen en vreugd,
welbehagen en vreugd.
Vreugde (7x)

Vreugde voor de wereld, de Heer is gekomen.
Laat de aarde haar Koning ontvangen!
Laat ieder hart ruimte voor Hem vrijmaken!
En laat hemel en schepping zingen,
en laat hemel en schepping zingen,
en laat hemel, laat hemel en schepping zingen!

Vreugdevol, vreugdevol, wij aanbidden U,
wonderbaarlijk kind, geboren in deze nacht.
Harten ontluiken als bloemen voor U,
welkom Eeuwig licht van God!

Welbehagen en vreugd,
welbehagen en vreugd.

Zingt nu lofliederen tot de Heer,
jullie allemaal hier op deze plek.
En omarm elkaar nu
met ware liefde en gemeenschapszin,
op dit heilige getijde van Kerst,
dat al het andere doet verzinken:
O tijdingen van welbehagen en vreugd,
welbehagen en vreugd,
O tijdingen van welbehagen en vreugd.

Vreugde, welbehagen en vreugd,
welbehagen en vreugd,
welbehagen en vreugd.

Vrede en welbehagen,
vrede en welbehagen,
vrede en welbehagen
en vreugd!

Welbehagen en vreugd!
print