Coventry Carol

Lully, lulla,
thou little tiny child,
by by, lully lullay.

O sisters too,
how may we do
for to preserve this day;
this poor youngling,
for whom we do sing,
by by, lully lullay?

Herod, the King,
in his raging,
charged he hath this day;
his men of might,
in his own sight,
all young children to slay.

Lully, lulla,
thou little tiny child,
by by, lully lullay.

That woe is me,
poor child for thee!
And ever morn and day,
for thy parting
neither say nor sing,
by by, lully lullay!

Lully, lulla,
thou little tiny child,
by by, lully lullay.
Suja, suja,
gij klein kindekijn,
doe doe, suja suja.

O zusters, ja jullie ook,
wat zouden we kunnen doen
om op deze dag bescherming te bieden
aan dit arme jongske,
waarvoor we zingen:
doe, doe, suja, suja?

Herodes, de koning,
heeft in zijn woede,
bevolen op deze dag;
aan zijn sterke mannen,
dat zij voor zijn ogen,
alle jonge kinderen moeten afslachten.

Suja, suja,
gij klein kindekijn,
doe doe, suja suja.

Want droefheid is mijn deel,
arm kind om jou!
En voortaan zal ik iedere ochtend en dag
omdat jij heengaat
nooit meer zeggen noch zingen:
doe doe, suja suja!

Suja, suja,
gij klein kindekijn,
doe doe, suja suja.
print