Creation Is Singing

The sun is singing the earth to life,
and music is heard on the breeze.
Every river is singing a song
and dancing its way to the sea.

The canyons echo the eagle's voice.
The meadow is singing along.
The ocean waves clap their mighty hands.
The ocean waves clap their mighty hands.
Creation is filled with the song.

One voice raised in chorus,
one song that we sing,
one dance of creation,
one glad offering,
one breath moving through us,
one praise filling all,
one source of our being,
creation is singing:
"You are the source of our song."

All Thy works with joy surround Thee,
earth and heav'n reflect Thy rays,
stars and angels sing around Thee,
center of unbroken praise.
Field and forest, vale and mountain,
flow'ry meadow, flashing sea,
chanting bird and flowing fountain
call us to rejoice in Thee.

One voice raised in chorus,
one song that we sing,
one dance of creation,
one glad offering,
one breath moving through us,
one praise filling all,
one source of our being,
creation is singing:
"You are the source of our song.
You are the source;
You are the source,
You are the source of our song!
De zon brengt de aarde zingend tot leven
en muziek klinkt in de koele bries.
Elke rivier zingt een lied
en dartelt haar weg naar de zee.

De kloven echoën de kreet van de arend.
De weide zingt mee.
De golven van de oceaan klappen in hun machtige handen.
De golven van de oceaan klappen in hun machtige handen.
De schepping is vervuld van het lied.

Als één stem, aangeheven in koor,
één lied dat we zingen,
één scheppingsdans,
één vreugdeoffer
één adem die door ons heengaat,
één loflied dat allen vervult,
één bron van ons bestaan,
zingt de schepping:
"Gij zijt de bron van ons lied."

Al uw werken omringen U met vreugde,
aard en hemel weerkaatsen Uw schitteringen,
sterren en engelen zingen rondom U,
het middelpunt van onafgebroken lof.
Bos en beemd, berg en dal,
bloeiende weide, flonkerende zee,
zingende vogel en wellende waterbron
roepen ons op om ons te verheugen in U.

Als één stem, aangeheven in koor,
één lied dat we zingen,
één scheppingsdans,
één vreugdeoffer
één adem die door ons heengaat,
één loflied dat allen vervult,
één bron van ons bestaan,
zingt de schepping:
"Gij zijt de bron van ons lied.
Gij zijt de bron;
Gij zijt de bron,
Gij zijt de bron van ons lied!
print