Crucified

Crucified on a tree of His own making.
Crucified by the ones
He came to save.
Crucified while His mother’s heart was breaking,
Jesus Christ, the Son of God
was crucified.

Crucified on a tree of His own making.
Crucified by the ones
He came to save.
Crucified while His mother’s heart was breaking,
Jesus Christ, the Son of God
was crucified.

In a world that He created,
to His people lost in sin,
Jesus came, a tiny baby
born to die, our souls to win.

It was planned from the beginning:
Jesus Christ, the great I AM,
would Himself die to redeem us,
the Good Shepherd is the Lamb.

Crucified on a tree of His own making.
Crucified by the ones
He came to save.
Crucified while His mother’s heart was breaking,
Jesus Christ, the Son of God
was crucified.

To the cross our sins He carried,
there alone to bleed en die.
As His friends looked on in silence,
“It is finished” was His cry.

He has purchased our redemption.
Satan’s pow’r He has defied.
Son of God and Son of Mary
crucified.

Crucified while His mother’s heart was breaking,
Jesus Christ, the Son of God
was crucified.

Crucified.
Gekruisigd op een boom van Zijn eigen schepping.
Gekruisigd door degenen
voor wie Hij gekomen was om ze te redden.
Gekruisigd terwijl het hart van zijn moeder brak,
zo werd Jezus Christus, de Zoon van God,
gekruisigd.

Gekruisigd op een boom van Zijn eigen schepping.
Gekruisigd door degenen
voor wie Hij gekomen was om ze te redden.
Gekruisigd terwijl het hart van zijn moeder brak,
zo werd Jezus Christus, de Zoon van God,
gekruisigd.

In een wereld die Hij schiep,
naar Zijn volk, verloren in schuld,
kwam Jezus, een kleine baby
geboren om te sterven, om onze zielen te winnen.

Het was gepland vanaf het begin:
Jezus Christus, de grootse IK BEN,
Hij zou zelf sterven om ons te verlossen,
de Goede Herder is het Lam.

Gekruisigd op een boom van Zijn eigen schepping.
Gekruisigd door degenen
voor wie Hij gekomen was om ze te redden.
Gekruisigd terwijl het hart van zijn moeder brak,
zo was Jezus Christus, de Zoon van God,
gekruisigd.

Aan het kruis droeg Hij onze zonden,
daar, alleen, om te bloeden en te sterven.
Toen zijn vrienden in stilte aanschouwden,
schreeuwde Hij: “Het is volbracht”.

Hij heeft onze verlossing gekocht,
Hij heeft de macht van Satan weerstaan.
Zoon van God en Zoon van Maria
gekruisigd.

Gekruisigd terwijl het hart van Zijn moeder brak,
zo werd Jezus Christus, de Zoon van God,
gekruisigd.

Gekruisigd.
print