Cup of Sorrow

In the Garden of Gethsemane,
Jesus knelt to pray,
deeply distressed and troubled,
knowing the price He would have to pay.

This cup of sorrow,
this cup of suffering,
He would not choose it for His own,
to bear the crushing weight
of the sins of the world,
to suffer and die alone.

He prayed: “Father, take this cup
if there could be another way.
My soul is overwhelmed with sorrow
as I lift My voice to pray.
Yet not My will but Thine be done;
all glory be to You alone.
Not My will but Thine be done.”

He had known that this time would come,
and as He prayed in agony;
He chose the path to Calvary
because of His love for me,
His love for me.

“Father, take this cup
if there could be another way.
My soul is overwhelmed with sorrow
as I lift My voice to pray.
Yet not My will but Thine be done;
all glory be to You alone.
Not my will but Thine be done.
Not my will but Thine be done.
Father, Thy will be done.”
In de hof van Getsémane,
knielde Jezus om te bidden,
diepbedroefd en hevig lijdend,
omdat hij wist welke tol hij moest betalen.

Deze beker der smarten,
deze beker van het lijden,
Hij zou die niet omwille van zichzelf kiezen,
om het neerdrukkende gewicht
van de zonden der wereld te dragen,
om te lijden en eenzaam te sterven.

Hij bad: “Vader, neem deze beker weg
als er een andere weg zou kunnen zijn.
Mijn ziel is overmand door smart
als ik mijn stem verhef om te bidden.
Echter niet Mijn wil maar de Uwe moet gedaan worden;
alle glorie zij aan U alleen.
Niet Mijn wil maar de Uwe moet gedaan worden.”

Hij had geweten dat deze tijd zou komen
toen Hij in doodsnood bad;
Hij koos de weg naar Golgotha
vanwege Zijn liefde voor mij,
Zijn liefde voor mij.

“Vader, neem deze beker weg
als er een andere weg zou kunnen zijn.
Mijn ziel is overmand door smart
als ik mijn stem verhef om te bidden.
Echter niet Mijn wil maar de Uwe moet gedaan worden;
alle glorie zij aan U alleen.
Niet Mijn wil maar de Uwe moet gedaan worden.
Niet Mijn wil maar de Uwe moet gedaan worden.
Vader, Uw wil moet gedaan worden.”
print