Days of Elijah

These are the days of Elijah,
declaring the Word of the Lord;
and these are the days
of you servant Moses,
righteousness being restored.

And though these are days
of great trial,
of famine an darkness and sword;
still we are the voice in the desert crying:
"Prepare ye the way of the Lord."

Behold he comes, riding on the clouds,
shining like the sun, at the trumpet call;
lift your voice, it's the year of jubilee,
and out of Zion's hill salvation comes.

There are the days of Ezekiel,
the dry bones becoming as flesh;
and these are the days of your servant, David,
rebuilding a temple of praise.

And these are the days of the harvest,
the fields are as white in the world;
and we are the laborers in your vineyard
declaring the Word of the Lord.

Behold he comes, riding on the clouds,
shining like the sun, at the trumpet call;
lift your voice, it's the year of jubilee,
and out of Zion's hill salvation comes.

There is no god like Jehovah,
there is no god like Jehovah,
there is no god like Jehovah,
there is no god like Jehovah.

There is no god like Jehovah,
there is no god like Jehovah,
there is no god like Jehovah,
there is no …

Behold he comes, riding on the clouds,
shining like the sun, at the trumpet call;
lift your voice, it's the year of jubilee,
and out of Zion's hill salvation comes.

Behold he comes, riding on the clouds,
shining like the sun, at the trumpet call;
lift your voice, it's the year of jubilee,
and out of Zion's hill salvation comes.

Behold he comes, riding on the clouds,
shining like the sun, at the trumpet call;
lift your voice, it's the year of jubilee,
and out of Zion's hill salvation comes.

Behold he comes, riding on the clouds,
shining like the sun, at the trumpet call;
lift your voice, it's the year of jubilee,
and out of Zion's hill salvation comes.

Lift your voice, it's the year of jubilee,
and out of Zion's hill salvation comes!
En het geschiedt in de dagen van Elia,
dat het Woord van de Heer is verklaard;
en het geschiedt in de dagen
van uw dienaar Mozes,
dat de gerechtigheid is hersteld.

En hoewel het geschiedt dat er dagen
van grote beproeving zijn,
van honger, duisternis en het zwaard;
toch zijn we nog steeds de stem in de woestijn die roept:
"Bereidt de weg des Heren!"

Zie, hij komt, rijdend op de wolken,
en hij schijnt als de zon, op de roep van de bazuin;
verhef dan je stem, het is het jubeljaar,
en van de berg Sion komt redding.

En het geschiedt in de dagen van Ezechiël,
dat de dorre beenderen zijn bekleed met vlees;
en het geschiedt in de dagen van uw dienaar, David,
dat een tempel van lof is herbouwd.

En het geschiedt in de dagen van de oogst,
dat de velden zo wit zijn in de wereld;
en wij zijn de arbeiders in uw wijngaard
die het Woord van de Heer verklaren.

Zie, hij komt, rijdend op de wolken,
schijnt als de zon, op de bazuin;
verhef je stem, het is het jubileumjaar,
en uit de heuvel van Zion komt redding.

Er is geen god zoals de Heer,
er is geen god zoals de Heer,
er is geen god zoals de Heer,
er is geen god zoals de Heer,

Er is geen god zoals de Heer,
er is geen god zoals de Heer,
er is geen god zoals de Heer,
er is geen ...,

Zie, hij komt, rijdend op de wolken,
en hij schijnt als de zon, op de roep van de bazuin;
verhef dan je stem, het is het jubeljaar,
en van de berg Sion komt redding.

Zie, hij komt, rijdend op de wolken,
en hij schijnt als de zon, op de roep van de bazuin;
verhef dan je stem, het is het jubeljaar,
en van de berg Sion komt redding.

Zie, hij komt, rijdend op de wolken,
en hij schijnt als de zon, op de roep van de bazuin;
verhef dan je stem, het is het jubeljaar,
en van de berg Sion komt redding.

Zie, hij komt, rijdend op de wolken,
en hij schijnt als de zon, op de roep van de bazuin;
verhef dan je stem, het is het jubeljaar,
en van de berg Sion komt redding.

Verhef dan je stem, het is het jubeljaar,
en van de berg Sion komt redding.
print