De Heer Is Voor Ons

De Heer is voor ons
om ons de weg te wijzen.
Hij is achter ons,
beschermt ons bij gevaar,
beschermt ons bij gevaar.

De Heer is onder ons,
Hij vangt ons als we vallen.
De Heer is in ons
en troost ons bij verdriet
en troost ons bij verdriet.

Zo zegent Hij ons nu
en morgen en tot in eeuwigheid.
Zo zegent Hij ons nu
en morgen en tot in eeuwigheid.

De Heer is om ons heen,
beschermt ons als een muur.
Hij is boven ons
en zegent ons steeds weer
en zegent ons steeds weer.

Zo zegent Hij ons nu
en morgen en tot in eeuwigheid.
Zo zegent Hij ons nu
en morgen en tot in eeuwigheid.

Als een muur biedt Hij bescherming.
Hij is altijd om ons heen.

Zo zegent Hij ons nu
en morgen tot in eeuwigheid.
Zo zegent Hij ons nu
en morgen en tot in eeuwigheid.
En tot in eeuwigheid.
En tot in eeuwigheid.
print