Don’t Look Back

We’ll work, we’ll work till Jesus comes.
We’ll work, we’ll work till Jesus comes.
We’ll work, we’ll work till Jesus comes
and we’ll be carried home.

O put your hand to the plow, don’t look back.
O put your hand to the plow, don’t look back.
O put your hand to the plow, don’t look back
and be strong in the work of the Lord.

O put your hand to the plow, don’t turn back.
O put your hand to the plow, don’t turn back.
O put your hand to the plow, don’t turn back
and be strong in the work of the Lord.

Servant, be faithful in the calling.
Can you hear the Master call?
Trust God and He will lead the way.
The Lord will lead the way.
Surrender all in faith,
the harvest will be great.
Let service be your song of praise!

O put your hand to the plow, don’t look back.
O put your hand to the plow, don’t look back.
O put your hand to the plow, don’t look back
and be strong in the work of the Lord.

Canon:
(B) Don’t turn back, don’t turn back …
(T) We’ll work till Jesus comes again …
(A) O put your hand to the plow, work, work …
(S) Don’t look back …

O put your hand to the plow, don’t look back.
O put your hand to the plow, don’t look back.
O put your hand to the plow, don’t look back
and be strong in the work of the Lord.

O put your hand to the plow, don’t look back.
O put your hand to the plow, don’t look back.
O put your hand to the plow, don’t look back.
O put your hand to the plow, hand to the plow,
don’t turn back.
We zullen werken, we zullen werken tot Jezus komt.
We zullen werken, we zullen werken tot Jezus komt.
We zullen werken, we zullen werken tot Jezus komt
en dan worden we thuisgebracht.

O sla je hand aan de ploeg, zie niet om.
O sla je hand aan de ploeg, zie niet om.
O sla je hand aan de ploeg, zie niet om
en zet je krachtig in voor het werk van de Heer.

O sla je hand aan de ploeg, keer niet om.
O sla je hand aan de ploeg, keer niet om.
O sla je hand aan de ploeg, keer niet om
en zet je krachtig in voor het werk van de Heer.

Dienaar, wees trouw aan de roeping.
Hoor je de Meester wel roepen?
Vertrouw op God en Hij zal de weg wijzen.
De Heer zal de weg wijzen.
Geef je in vertrouwen helemaal aan Hem,
de oogst zal groot zijn.
Laat dienstbaarheid jouw loflied zijn!

O sla je hand aan de ploeg, zie niet om.
O sla je hand aan de ploeg, zie niet om.
O sla je hand aan de ploeg, zie niet om
en zet je krachtig in voor het werk van de Heer.

Canon:
(B) Keer niet om, keer niet om …
(T) We zullen werken tot Jezus weerkomt …
(A) O sla je hand aan de ploeg; werk, werk …
(S) Zie niet om …

O sla je hand aan de ploeg, zie niet om.
O sla je hand aan de ploeg, zie niet om.
O sla je hand aan de ploeg, zie niet om
en zet je krachtig in voor het werk van de Heer.

O sla je hand aan de ploeg, zie niet om.
O sla je hand aan de ploeg, zie niet om.
O sla je hand aan de ploeg, zie niet om.
O sla je hand aan de ploeg, hand aan de ploeg,
keer niet om.
print