Earth Lies Spellbound

Earth lies spellbound in darkness,
sin’s oppressive night;
yet in Bethlehem hope is burning bright.
Mysteries are unfolding, but the only sign
is a manger bed where a baby cries.

Wake up, wake up, it’s Christmas morning,
Christ’s eternal day is dawning.
Angels sing in exultation
fill the streets with celebration.
Now to God on high be glory,
to the earth proclaim the story.
Ring the bells in jubilation,
tell the news to every nation:
Christ has come.

Crowding stairways of starlight,
choirs of angels sing:
“Glory, glory to God, in the highest heav’n.”
Peace is stilling the violence, hope is rising high,
God is watching us now through a baby’s eyes.

Wake up, wake up, it’s Christmas morning,
Christ’s eternal day is dawning.
Angels sing in exultation
fill the streets with celebration.
Now to God on high be glory,
to the earth proclaim the story.
Ring the bells in jubilation,
tell the news to every nation:
Christ has come, Christ has come.

Weakness shatters the pow’rful,
meekness shames the proud,
vain imaginings, come tumbling down.
Ancient mercies remembered,
hungry satisfied,
lowly, humble hearts are lifted high.

Wake up, wake up, it’s Christmas morning,
Christ’s eternal day is dawning.
Angels sing in exultation
fill the streets with celebration.
Now to God on high be glory,
to the earth proclaim the story.
Ring the bells in jubilation,
tell the news to every nation:
Christ has come! Christ has come!
Christ has come! Christ has come!
Christ has come! Christ has come!
Christ had come, has come, our Christ has come.

Wake up, wake up, it’s Christmas morning,
Christ’s eternal day is dawning.
Angels sing in exultation
fill the streets with celebration.
Now to God on high be glory,
to the earth proclaim the story.
Ring the bells!
Tell the new to everyone.
Wake up! It’s Christmas morning. (repeated)
De aarde ligt gebonden in duisternis,
een door zonde overladen nacht;
toch brandt de hoop in Bethlehem helder.
Geheimen worden onthuld, maar het enige teken
is een kribje als bed, waarin een baby huilt.

Sta op, sta op, het is kerstochtend,
de eeuwige dag van Christus is aangebroken.
Engelen zingen buiten zichzelf van vreugde
vullen de straten met hemels feestgedruis.
Nu zij de glorie voor God in den hoge,
om op aarde het verhaal te verkondigen.
Luid de klokken in jubelstemming,
vertel het nieuws aan alle volken:
Christus is gekomen.

Op overvolle trappen van sterrenlicht
zingen engelenkoren:
“Glorie, glorie aan God in de hoogste hemelen.”
Vrede brengt het geweld tot rust, de hoop rijst hemelhoog,
God ziet ons nu door de ogen van een baby.

Sta op, sta op, het is kerstochtend,
de eeuwige dag van Christus is aangebroken.
Engelen zingen buiten zichzelf van vreugde
vullen de straten met hemels feestgedruis.
Nu is de glorie voor God in den hoge,
om op aarde het verhaal te verkondigen.
Luid de klokken in jubelstemming,
vertel het nieuws aan alle volken:
Christus is gekomen, Christus is gekomen.

Zwakheid verbrijzelt de machtige,
zachtmoedigheid beschaamt de trotse,
valse geloofsvoorstellingen storten ineen.
Oude genadegaven komen in herinnering,
de hongerige wordt gevoed,
de nederigen en eenvoudigen van hart worden hoog verheven.

Sta op, sta op, het is kerstochtend,
de eeuwige dag van Christus is aangebroken.
Engelen zingen buiten zichzelf van vreugde
vullen de straten met hemels feestgedruis.
Nu zij de glorie voor God in den hoge,
om op aarde het verhaal te verkondigen.
Luid de klokken in jubelstemming,
vertel het nieuws aan alle volken:
Christus is gekomen! Christus is gekomen!
Christus is gekomen! Christus is gekomen!
Christus is gekomen! Christus is gekomen!
Christus is gekomen, is gekomen, onze Christus is gekomen.

Sta op, sta op, het is kerstochtend,
de eeuwige dag van Christus is aangebroken.
Engelen zingen buiten zichzelf van vreugde
vullen de straten met hemels feestgedruis.
Nu zij de glorie voor God in den hoge,
om op aarde het verhaal te verkondigen.
Luid de klokken!
Vertel het nieuws aan alle volken:
Sta op! Het is kerstochtend. (herhaald)
print