Easter Carol

After darkness light,
after winter, spring;
after dying, life:
Alleluia!

Take His body down:
lay it in the tomb;
love has overcome:
Alleluia!

Turn away in grief;
turn away in faith;
celebrate His death:
Alleluia!

Come whatever may
God will have His way;
welcome Easter Day:
Alleluia!
Na duisternis licht,
na winter, lente;
na dood, leven:
Alleluia!

Haal Zijn lichaam naar beneden:
leg Hem in het graf;
liefde heeft overwonnen:
Alleluia!

Ga heen in verdriet;
ga heen in geloof;
vier zijn dood:
Alleluia!

Wat gebeuren kan
God heeft zo Zijn plan;
vier het Paasfeest dan:
Alleluia!
print