Easter Song

Hear the bells ringing,
they’re singing that we can be born again!
Hear the bells ringing,
they’re singing “Christ is risen from the dead!”

The angel upon the tombstone said,
“He is risen just as He said.
Quickly now.go tell His disciples
that Jesus Christ is no longer dead.”

Joy to the world.
He is risen, Hallelujah;
He is risen, Hallelujah;
He is risen, Hallelujah,
Hallelujah!

Hear the bells ringing,
they’re singing that we can be born again!
Hear the bells ringing,
they’re singing “Christ is risen from the dead!”

The angel upon the tombstone said,
“He is risen just as He said.
Quickly now.go tell His disciples
that Jesus Christ is no longer dead.”

Joy to the world.
He is risen, Hallelujah;
He is risen, Hallelujah;
He is risen, Hallelujah,
Hallelujah, Hallelujah!
Hoor de klokken luiden,
ze zingen dat wij opnieuw geboren kunnen worden!
Hoor de klokken luiden,
Ze zingen dat Christus uit de dood is opgestaan!

De engel op de grafsteen zei,
dat Hij is opgestaan zoals Hij gezegd had.
Snel nu: ga het zijn discipelen vertellen,
dat Jezus Christus niet meer dood is.

Vreugde aan de wereld.
Hij is opgestaan, Halleluja;
Hij is opgestaan, Halleluja;
Hij is opgestaan, Halleluja,
Halleluja!

Hoor de klokken luiden,
ze zingen dat wij opnieuw geboren kunnen worden!
Hoor de klokken luiden,
ze zingen dat Christus uit de dood is opgestaan!

De engel op de grafsteen zei,
dat Hij is opgestaan zoals Hij gezegd had.
Snel nu: ga het zijn discipelen vertellen,
dat Jezus Christus niet meer dood is.

Vreugde aan de wereld.
Hij is opgestaan, Halleluja;
Hij is opgestaan, Halleluja;
Hij is opgestaan, Halleluja,
Halleluja, Halleluja!
print