Fall on Your Knees

Come, see the Child,
He is here by the fire,
silently come,
draw near the manger side.
Look in His face
and see the world’s salvation,
and feel the holy peace,
fall on your knees.

Open your eyes,
now the holy star is rising,
rays of the light
will shine to touch your soul.
Open your heart
to the glory and the wonder.
Feel the holy peace,
fall on your knees.

Fall on your knees!
O hear the angel voices!
O night divine,
O night when Christ was born.
O night divine, night divine,
O night when Christ was born!

Come now and fall on your knees
as your worship in His presence.
Thanks be to God
you have found the holy Child.
Blessed are all
who have seen the Lord’s salvation.
Come and lift your voice.
Let your heart rejoice
and praise the Prince of peace,
fall on your knees.
Fall on your knees.
Kom, zie het Kind,
Hij is hier bij het vuur.
Kom zachtjes,
nader het kribje.
Kijk in Zijn gezicht
en zie de redding der wereld
en voel de heilige vrede,
val op uw knieën.

Open uw ogen,
want de heilige ster komt op,
lichtstralen
zullen schijnen om uw ziel te raken.
Open uw hart
voor de glorie en verwondering.
Voel de heilige vrede,
val op uw knieën.

Val op uw knieën!
O hoor de engelenstemmen!
O goddelijke nacht,
O nacht, dat Christus werd geboren.
O goddelijke nacht, o goddelijke nacht,
O nacht, dat Christus werd geboren.

Kom nu en val op uw knieën
als aanbidding in Zijn tegenwoordigheid.
Dankzij God
heb je het heilige Kind gevonden.
Gezegend zijn allen
die de zaligheid van de Heer gezien hebben.
Kom en verhef je stem.
Laat je hart zich verblijden
en prijs de Vredeprins,
val op uw knieën.
Val op uw knieën.
print