For the Pleasure of the Lord

Let all people come,
let the old and the young
come to worship the Lord.
As we enter this place,
by the power of grace,
we will worship the Lord.

All the off’rings we bring,
all the music we sing,
we pray will be pleasing.
Whatever we do,
may our worship be true,
for it’s all for the pleasure
of the Lord.

Through the prayers that we pray
ev’ry word that we say,
we will worship the Lord.
When we’re quiet and still
awaiting God’s will,
we will worship the Lord.

We pray as we preach
the lessons we teach
will bring the Lord pleasure.
Through all that we do,
may our worship be true
for it’s all for the pleasure
of the Lord.

This time is made for worship,
to worship God alone.
We lift our joyous praises
and bow before the throne.
We bring our best to offer,
God asks for one thing more:
a heart that’s pure and humble
that is here to please,
here to please the Lord.

So let all people come,
let the old and the young
come to worship the Lord.
As we enter this place,
by the power of grace,
we will worship the Lord.

All the off’rings we bring,
all the music we sing,
we pray will be pleasing.
Whatever we do,
may our worship be true
for it’s all for the pleasure
of the Lord.

We worship for the pleasure
of the Lord.
Laat alle mensen komen,
laat oud en jong
komen om de Heer eer te betonen.
Als we deze plek binnentreden,
door de kracht van de genade,
zullen we de Heer eer betonen.

Al de offers die we brengen,
al de muziek die we laten horen,
daarvoor bidden wij dat het naar de zin zal zijn.
Wat we ook doen,
moge ons eerbetoon waarachtig zijn,
want het is alles bedoeld voor het welbehagen
van de Heer.

Door de gebeden die we bidden
ieder woord dat we zeggen,
zullen we eer betonen aan de Heer.
Als we rustig en stil zijn
in afwachting van Gods wil,
zullen we eer betonen aan de Heer.

We bidden dat als we preken
de lessen die we geven
we de Heer een genoegen doen.
Moge in alles wat we doen,
ons eerbetoon waarachtig zijn
want het is alles bedoeld voor het welbehagen
van de Heer.

Deze tijd is bedoeld voor eerbetoon,
om God alleen eer te betonen.
We heffen onze vreugdevolle lofzangen aan
en buigen voor de troon.
We brengen het beste van ons als offer,
God vraagt om nog één ding meer:
een hart dat zuiver en nederig is
dat hier is voor het welbehagen,
hier om het de Heer naar de zin te maken.

Daarom laat alle mensen komen
laat oud en jong
komen om de Heer eer te betonen.
Als we deze plek binnentreden,
door de kracht van de genade,
zullen we de Heer eer betonen.

Al de offers die we brengen,
al de muziek die we laten horen,
daarvoor bidden wij dat het naar de zin zal zijn.
Wat we ook doen,
moge ons eerbetoon waarachtig zijn,
want het is alles bedoeld voor het welbehagen
van de Heer.

Wij betonen eer voor het welbehagen
van de Heer.
print