From A Distance

From a distance the world looks blue and green
and the snow-capped mountains white.
From a distance, the ocean meets the stream
and the eagle takes to flight.
From a distance there is harmony,
and it echoes through the land.
It’s the voice of hope, it’s the voice of peace.
It’s the voice of every man.

From a distance, we all have enough,
and no one is in need.
There are no guns, no bombs,
no disease, no hungry mouths to feed.
From a distance we are instruments,
marching in a common band;
playing songs of hope, playing songs of peace.
they’re the songs of every man.

God is watching us. God is watching us.
God is watching us from a distance.
God is watching us. God is watching us.
God is watching us from a distance.

From a distance, you look like my friend
even though we are at war.
From a distance I just cannot comprehend
what all this fighting is for.
From a distance, there is harmony,
and it echoes through the land.
It’s the hope of hopes, it’s the love of loves.
It’s the heart of every man.

God is watching us, God is watching us.
God is watching us from a distance.
God is watching us. God is watching us.
God is watching us from a distance.

From a distance.
Van een afstand lijkt de aarde blauw en groen
en de toppen van de bergen wit.
Van een afstand kust de oceaan de stroom
en de adelaar stijgt op.
Van een afstand is er harmonie
die weerklinkt door heel het land.
’t Is de stem van hoop en vree.
’t Is de stem van ieder mens.

Van een afstand is er overvloed voor iedereen
en niemand lijdt gebrek.
Er zijn geen bommen of kanonnen,
geen ziekte of een hongerend kind.
Van een afstand zijn we muzikanten,
we lopen samen in een stoet;
spelen muziek van vrede en hoop.
’t Is de muziek van ieder mens.

God kijkt naar ons. God kijkt naar ons.
God ziet ons van een afstand.
God kijkt naar ons. God kijkt naar ons.
God ziet ons van een afstand.

Van een afstand, dan lijk jij een vriend
al zijn wij in oorlog met elkaar.
Van een afstand dan begrijp ik niet
waar al die strijd voor is.
Van een afstand is er harmonie
die weerklinkt door heel het land.
Hart vol hoop en hart vol liefde.
’t Is het hart van ieder mens.

God kijkt naar ons. God kijkt naar ons.
God ziet ons van een afstand.
God kijkt naar ons. God kijkt naar ons.
God ziet ons van een afstand.

Van een afstand.
print