Gebed Voor Mijn Kinderen

Ik leg de namen van
mijn kind’ren in Uw handen.
Graveer Gij ze daarin
met onuitwasbaar schrift.
Dat niets of niemand ze
meer ooit daaruit kan branden,
ook niet als satan ze
straks als de tarwe zift.

Houdt Gij mijn kind’ren vast
als ik ze los moet laten
en laat altijd Uw kracht
boven hun zwakheid staan.
Gij weet hoe mateloos
de wereld hen zal haten,
als zij niet in het schema van
de wereld zullen gaan.

Ik vraag U niet mijn kind’ren
elk verdriet te sparen.
Maar wees Gij wel hun troost
als ze eenzaam zijn en bang.
Wil om Uws naams wil hen
in Uw verbond bewaren
en laat ze nooit van U vervreemden,
nooit, hun leven lang.

Ik vraag U niet mijn kind’ren
elk verdriet te sparen.
Maar wees Gij wel hun troost
als ze eenzaam zijn en bang.
Wil om Uws naams wil hen
in Uw verbond bewaren
en laat ze nooit van U vervreemden,
nooit, hun leven lang.

En laat ze nooit van U vervreemden,
nooit, hun leven lang.
print