Give Thanks

Give thanks with a grateful heart,
give thanks to the Holy One,
give thanks because He’s given
Jesus Christ His Son.

Give thanks with a grateful heart,
give thanks to the Holy One,
give thanks because He’s given
Jesus Christ His Son.

And now let the weak say, “I am strong”;
let the poor say, “I am rich”,
because of what the Lord has done,
has done for us.

And now let the weak say, “I am strong”;
let the poor say, “I am rich”,
because of what the Lord has done,
has done for us.
Give thanks.

Give thanks, with a grateful heart,
give thanks to the Holy One,
give thanks because He’s given
Jesus Christ His only Son.

Give thanks with a grateful heart,
give thanks to the Holy One,
give thanks because He’s given,
Jesus Christ, His Son.

And now let the weak say, “I am strong”;
let the poor say, “I am rich”,
because of what the Lord has done,
has done for us.

And now let the weak say, “I am strong”;
let the poor say, “I am rich”,
because of what the Lord has done,
has done for us.
Give thanks, give thanks!

Give thanks, give thanks!
Give thanks to God, give thanks!
Wees dankbaar met een erkentelijk hart,
wees de Heilige dankbaar,
wees dankbaar want Hij heeft gegeven
Jezus Christus, Zijn Zoon.

Wees dankbaar met een erkentelijk hart,
wees de Heilige dankbaar,
wees dankbaar want Hij heeft gegeven
Jezus Christus, Zijn Zoon.

En laat nu de zwakke zeggen: “Ik ben sterk”;
laat de arme zeggen: “Ik ben rijk”,
vanwege wat de Heer heeft gedaan,
gedaan heeft voor ons.

En laat nu de zwakke zeggen: “Ik ben sterk”;
laat de arme zeggen: “Ik ben rijk”,
vanwege wat de Heer heeft gedaan,
gedaan heeft voor ons.
Wees dankbaar.

Wees dankbaar met een erkentelijk hart,
wees de Heilige dankbaar,
wees dankbaar want Hij heeft gegeven
Jezus Christus, Zijn enige Zoon.

Wees dankbaar met een erkentelijk hart,
wees de Heilige dankbaar,
wees dankbaar want Hij heeft gegeven
Jezus Christus, Zijn Zoon.

En laat nu de zwakke zeggen: “Ik ben sterk”;
laat de arme zeggen: “Ik ben rijk”,
vanwege wat de Heer heeft gedaan,
gedaan heeft voor ons.

En laat nu de zwakke zeggen: “Ik ben sterk”;
laat de arme zeggen: “Ik ben rijk”,
vanwege wat de Heer heeft gedaan,
gedaan heeft voor ons.
Wees dankbaar, wees dankbaar!

Wees dankbaar, wees dankbaar!
Wees God dankbaar, wees dankbaar!
print