Go Out in Song!

Go out in song
and be led forth in peace.
Go in joy
and thanksgiving.
May the life that you live
resound with melodies of praise.

Go out in song
and be led forth in peace.
Go out in joy
and singing.
Live in triumph and hope
because of God’s amazing grace!

May God’s love enfold you,
guide and ever hold you
in His warm embrace
as you go out in song!

The Lord bless you and keep you.
The Lord lift His countenance upon you,
and give you peace, and give you peace,
and give you peace, and give you peace.
The Lord make His face to shine upon you
and be gracious unto you.

Go out in song
and be led forth in peace.
Go in joy
and thanksgiving.
May the life that you live
resound with melodies of praise.

Go out in song
and be led forth in peace.
Go out in joy
and singing.
Live in triumph and hope
because of God’s amazing grace!

May God’s love enfold you,
guide and ever hold you.
in His warm embrace
as you go out in song!

Go in song
and be led forth in peace.
Go out in joy
and singing.
Go out in song, in song!
Trek er zingend op uit
en laat je in vrede verder leiden.
Ga vol vreugde
en dankbaarheid.
Laat het leven dat je leidt
weerklinken in lofliederen.

Trek er zingend op uit
en laat je in vrede verder leiden.
Trek er op uit vol vreugde
en gezang.
Leef vanuit de overwinning en de hoop
door Gods wonderbaarlijke genade!

Moge Gods liefde je omhullen,
leiden en voor altijd vasthouden
in Zijn warme omarming
als je er zingend op uittrekt!

De Heer zegent je en behoedt je,
De Heer verheft zijn aangezicht over je,
en geeft je vrede, en geeft je vrede,
en geeft je vrede, en geeft je vrede.
De Heer laat zijn aangezicht over je lichten
en is jou genadig.

Trek er zingend op uit
en laat je in vrede verder leiden.
Ga vol vreugde
en dankbaarheid.
Laat het leven dat je leidt
weerklinken in lofliederen.

Trek er zingend op uit
en laat je in vrede verder leiden.
Trek er op uit vol vreugde
en gezang.
Leef vanuit de overwinning en de hoop
door Gods wonderbaarlijke genade!

Moge Gods liefde je omhullen,
leiden en voor altijd vasthouden
in Zijn warme omarming
als je er zingend op uittrekt!

Trek zingend voort
en laat je in vrede verder leiden.
Trek er op uit vol vreugde
en gezang.
Ga er zingend op uit, al zingend!
print