God, and God Alone

Make a joyful noise to the Lord,
make a joyful noise to the Lord,
make a joyful noise unto the Lord,
and sing to God a joyful new song,
and sing to God a joyful song.

We are God’s own children,
born to serve and praise.
With willing hands and thankful hearts
this hymn of joy we raise.
For mercy, grace and truth,
for love so freely shown,
we lift our hearts in joyful praise,
praise to God, and God alone.

Joyful, joyful we adore thee,
God of glory, Lord of love;
hearts unfold like flowers before thee,
opening to the sun above.

Melt the clouds of sin and sadness,
drive the dark of doubt away;
giver of immortal gladness,
fill us with the light, the light of day!

Make a joyful noise to the Lord,
make a joyful noise to the Lord,
make a joyful noise unto the Lord,
and sing to God a joyful new song.

We are God’s own people,
one with Jesus Christ,
transformed by God’s redeeming power,
through love and sacrifice.
For mercy, grace and truth,
for love so freely shown,
we lift our hearts in joyful praise,
praise to God, and God alone.

Make a joyful noise of praise to God,
And God alone!
Maak een blij gerucht voor de Heer,
Maak een blij gerucht voor de Heer,
Maak een blij gerucht voor de Heer,
en zing God een vrolijk nieuw lied,
en zing God een vrolijk lied.

Wij zijn Gods eigen kinderen,
geboren om te dienen en te prijzen.
We heffen dit blijde lied aan
met bereidwillige handen en dankbare harten.
Om barmhartigheid, genade en waarheid
Om liefde zo ruim bewezen
verheffen wij onze harten met vrolijke lof,
lof voor God en God alleen.

Vreugdevol aanbidden wij U,
God van glorie, Heer van liefde;
Harten ontvouwen zich als bloemen voor U
openen zich voor de zon hierboven.

Verjaag de wolken van zonde en droefheid,
verdrijf de het duister van de twijfel.
Schenker van onsterfelijke vreugde,
vervul ons met licht, het licht van de dag.

Maak een blij gerucht voor de Heer,
maak een blij gerucht voor de Heer,
maak een blij gerucht voor de Heer
en zing God een vrolijk nieuw lied.

Wij zijn Gods eigen volk,
één met Jezus Christus,
veranderd door Gods reddende kracht,
door liefde en offer.
Om barmhartigheid, genade en waarheid,
om liefde zo ruim bewezen,
verheffen wij onze harten in vrolijke lof,
lof zij God en God alleen.

Maak een blij gerucht van lof voor God,
en God alleen!
print