God Will make a Way

God will make a way
where there seems to be no way.
He works in ways we cannot see;
He will make a way for me.

He will be my guide,
hold me closely to His side;
with love and strength for each new day,
He will make a way,
He will make a way.

God will make a way
where there seems to be no way.
He works in ways we cannot see;
He will make a way for me.

He will be my guide,
hold me closely to His side;
with love and strength for each new day,
He will make a way,
He will make a way.

By a roadway in the wilderness He’ll lead me
and rivers in the desert I will see.
Heaven and earth will fade,
but His Word will still remain
He will do something new today.

God will make a way
where there seems to be no way.
He works in ways we cannot see;
He will make a way for me.

He will be my guide,
hold me closely to His side;
with love and strength for each new day,
He will make a way,
He will make a way.

He leadeth me!
O blessed thought!
O words with heav’nly comfort thought!
Whate’er I do, where’er I be,
still ‘tis God’s hand that leadeth me!

He leadeth me, He leadeth me,
By His own hand He leadeth me;
His faithful foll’wer I would be,
For by His hand He leadeth me,
For by His hand He leadeth me.

He will make a way.
God zal een weg banen
waar geen weg lijkt te zijn.
Hij gaat zijn gang op voor ons onnavolgbare wijze;
Hij zal voor mij een weg bereiden.

Hij zal mijn gids zijn,
mij dicht aan Zijn zijde houden;
met liefde en kracht voor elke nieuwe dag,
Hij zal een weg banen,
Hij zal een weg banen.

God zal een weg banen
waar geen weg lijkt te zijn.
Hij gaat zijn gang op voor ons onnavolgbare wijze;
Hij zal voor mij een weg bereiden.

Hij zal mijn gids zijn,
mij dicht aan Zijn zijde houden;
met liefde en kracht voor elke nieuwe dag,
zal Hij een weg banen,
zal Hij een weg banen.

Hij zal mij leiden over een gebaande weg in de wildernis
en rivieren in de woestenij zal ik zien.
Hemel en aarde zullen vervallen raken,
maar Zijn Woord houdt steeds stand
Hij zal vandaag iets nieuws beginnen.

God zal een weg banen
waar geen weg lijkt te zijn.
Hij gaat zijn gang op voor ons onnavolgbare wijze;
Hij zal voor mij een weg bereiden.

Hij zal mijn gids zijn,
mij dicht aan Zijn zijde houden;
met liefde en kracht voor elke nieuwe dag,
zal Hij een weg banen,
zal Hij een weg banen.

Hij geleidt mij!
O gezegende gedachte!
O woorden met gedachten van hemelse troost!
Wat ik ook doe, waar ik ook ben,
steeds is het Gods hand die mij geleidt!

Hij geleidt mij, Hij geleidt mij,
met Zijn eigen hand geleidt Hij mij;
Zijn getrouwe navolger zou ik willen zijn,
want door Zijn hand geleidt Hij mij,
want door Zijn hand geleidt Hij mij.

Hij zal een weg banen.
print