Grace

Lord, as I seek
Your guidance for the day,
I find my thoughts unyielding,
confusion crowds my way;
But then when I bow to You,
the challenges You guide me through,
Your promises are ever new,
I claim them for today.

Your will cannot lead me
where Your grace will not keep me,
Your hand will protect me;
I rest in Your care.
Your eyes will watch over me,
Your love will forgive me,
and when I am faltering,
I still will find You there.

Each new day’s design
is charted by Your hand
and graciously revealed
as I seek Your master plan.
Keep my steps faithful when I go.
Return me to the joy
that Your blessings can bestow.

Your will cannot lead me
where Your grace will not keep me,
Your hand will protect me;
I rest in Your care.
Your eyes will watch over me,
Your love will forgive me,
and when I am faltering,
I still will find You there.

Your eyes will watch over me,
Your love will forgive me,
and when I am faltering,
I still will find You there.
Heer, als ik probeer te vinden
welke richting U mij gedurende de dag wilt sturen,
dan merk ik dat mijn gedachten daarover stug en onwrikbaar zijn,
verwarring dringt zich op mijn weg;
Maar als ik mij neig voor U,
dan leidt U mij door de aanvechtingen,
U vernieuwt steeds Uw beloften,
voor vandaag doe ik daarop een beroep.

Uw wil kan mij niet leiden
waar Uw genade mij niet wil laten verbeiden,
Uw hand zal mij beschermen;
ik blijf onder Uw hoede.
Uw ogen zullen waken over mij,
Uw liefde zal mij vergeven,
en als ik de fout inga,
zal ik U daar steeds weer vinden.

Elk plan voor een nieuwe dag
wordt getekend door Uw hand
en genadig geopenbaard
als ik de bedoeling van Uw meesterlijk ontwerp probeer te vinden.
Als ik ga, laat mijn schreden dan trouw zijn aan Uw verbond.
Laat mij omkeren naar de vreugde
die Uw zegeningen kunnen schenken.

Uw wil kan mij niet leiden
waar Uw genade mij niet wil laten verbeiden,
Uw hand zal mij beschermen;
Ik blijf onder Uw hoede.
Uw ogen zullen waken over mij,
Uw liefde zal mij vergeven,
en als ik de fout inga,
zal ik U daar steeds weer vinden.

Uw ogen zullen waken over mij,
Uw liefde zal mij vergeven,
en als ik de fout inga,
zal ik U daar steeds weer vinden.
print