Happy Day

The greatest day in history;
death is beaten, You have rescued me.
Sing is out: Jesus is alive!
Jesus is alive!

The empty cross, the empty grave;
life eternal, You have won the day.
Shout is out: Jesus is alive!
He's alive!

And oh, happy day, happy day;
you washed my sin away.
Oh happy day, happy day;
I'll never be the same.
Forever I am changed.

When I stand in that place,
free at last,
meeting face to face;
I am Yours, Jesus, You are mine.

Endless joy, perfect peace;
earthly pain finally will cease.
Celebrate Jesus is alive!
He's alive!

And oh, happy day, happy day;
You washed my sin away.
Oh happy day, happy day;
I'll never be the same.
Forever I am changed.

Oh, what a glorious day,
what a glorious way
that You have saved me!
And oh, what a glorious day,
what a glorious name!

Oh, and oh, happy day, happy day;
You washed my sin away.
Oh, happy day, happy day;
I'll never be the same.
Oh, happy day!

Forever I am changed.
Oh, happy day, happy day;
You washed my sin away.
Oh, happy day, happy day;
I'll never be the same.

Oh happy day; happy day!
You washed my sin away.
I'll never be the same.
Oh, happy day! Oh, happy day!
De mooiste dag in de geschiedenis;
de dood is verslagen, U heeft mij gered.
Zing uit volle borst: Jezus leeft!
Jezus leeft!

Het lege kruis, het lege graf;
eeuwig leven, U heeft overwonnen.
Roep uit volle borst: Jezus leeft!
Hij leeft!

En o, wat een blijde, blijde dag;
U heeft mij van mijn zonden gereinigd.
O, wat een blijde dag, blijde dag;
Ik zal nooit meer dezelfde zijn.
Ik ben voor altijd veranderd.

Als ik op die plaats sta,
uiteindelijk bevrijd,
elkaar zien van aangezicht tot aangezicht;
ben ik de uwe, Jezus, en u bent de mijne.

Oneindige vreugde, volmaakte vrede;
het aardse lijden zal uiteindelijk ophouden.
Vier feest! Jezus leeft!
Hij leeft!

En o, wat een blijde, blijde dag;
U heeft mij van mijn zonden gereinigd.
O, wat een blijde dag, blijde dag;
Ik zal nooit meer dezelfde zijn.
Ik ben voor altijd veranderd.

O, wat een glorierijke dag,
wat een glorierijke manier
waarop U mij gered hebt!
En o, wat een glorierijke dag,
wat een glorierijke naam!

O, o, wat een blijde, blijde dag;
U heeft mij van mijn zonden gereinigd.
O, wat een blijde dag, blijde dag;
Ik zal nooit meer dezelfde zijn.
O, blijde dag!

Ik ben voor altijd veranderd.
O, wat een blijde, blijde dag;
U heeft mij van mijn zonden gereinigd.
En o, wat een blijde dag, blijde dag;
Ik zal nooit meer dezelfde zijn.

O, wat een blijde, blijde dag!
U heeft mij van mijn zonden gereinigd.
Ik zal nooit meer dezelfde zijn.
O, wat een blijde dag! O, wat een blijde dag!
print