Hope in Me

Have you not known me from the beginning?
Have you not heard it since life began?
I am the everlasting Creator,
heaven and earth sprang forth from my hand.

Hope in me and you will be strengthened;
run every race and I will revive,
Walk without fainting, mount up as eagles;
hope in me, for I am God.

Look at the sky and try to imagine
who could have formed the stars and the sun.
All you can see and more that is hidden,
I chose their orbits, I named each one.

Hope in me and you will be strengthened;
run every race and I will revive,
Walk without fainting, mount up as eagles;
hope in me, for I am God.

Although it seems your pathways are hidden,
I will bring peace to the future you dread.
I made the earth, the seas and the heavens;
I can give strength for what lies ahead.

Hope in me and you will be strengthened;
run every race and I will revive,
Walk without fainting, mount up as eagles;
hope in me, for I am God.

Hope in me, for I am God.
Heb je Mij niet gekend van meet af aan?
Heb je het niet gehoord sinds het leven is begonnen?
Ik ben de eeuwige Schepper,
hemel en aarde zijn ontsproten aan Mijn hand.

Hoop op Mij en je zult nieuwe kracht krijgen;
loop elke koers en Ik zal je weer laten herleven,
Loop zonder uitgeput te raken, stijg op als arenden;
hoop op Mij, want Ik ben God.

Kijk naar de lucht en probeer je voor te stellen
wie de sterren en de zon gestalte zou hebben gegeven.
Alles wat je kunt zien en nog meer dat verborgen is,
Ik koos hun banen, Ik riep elk bij hun naam.

Hoop op Mij en je zult nieuwe kracht krijgen;
loop elke koers en Ik zal je weer laten herleven,
Loop zonder uitgeput te raken, stijg op als arenden;
hoop op Mij, want Ik ben God.

Hoewel het lijkt alsof jouw wegen voor Mij verborgen zijn,
Ik zal vrede en recht brengen in de toekomst die jij vreest.
Ik maakte de aarde, de zee├źn en de hemelen;
Ik kan kracht geven voor wat komen gaat.

Hoop op Mij en je zult nieuwe kracht krijgen;
loop elke koers en Ik zal je weer laten herleven,
Loop zonder uitgeput te raken, stijg op als arenden;
hoop op Mij, want Ik ben God.

Hoop op mij, want ik ben God.
print