Humble Cross

Humble cross, standing still,
barren like Golgotha hill.
Where have all the faces gone
that cursed Messiah as he hung?

Cruel shouts, angry cries
hurled at Jesus as he died.
Only echoes now remain,
hanging in the air like rain.

Where is the laughter?
Where are the jeers?
Where are the mockers
who brought his mother tears?

Gone is the crown
and the spear for his side.
Empty and quiet,
the place where Jesus died.

Hear the insults and the lies;
see the evil wait nearby.
Feel the hatred all around.
Listen to the dreadful sound.

Where is the laughter?
Where are the jeers?
Where are the mockers
who brought his mother tears?

Gone is the crown
and the spear for his side.
Empty and quiet,
the place where Jesus died.
Bescheiden kruis, dat is blijven staan,
geen vrucht dragend net als de heuvel Golgotha.
Waar zijn al die personen heen gegaan
die de Messias vervloekten toen hij daar aan hing?

Ongenadige uitroepen, boze kreten
werden naar Jezus geslingerd toen hij stierf.
Slechts nagalm blijft nu over,
hangend in de lucht als dreigende regen.

Waar is het hoongelach?
Waar zijn de ruwe beschimpingen?
Waar zijn de spotters
die zijn moeder tot tranen roerden?

Weg is de kroon
en de speer van zijn zijde.
Verlaten en onverstoord,
de plaats waar Jezus stierf.

Hoor de beledigingen en de leugens;
zie hoe het kwaad in de nabijheid wacht.
Voel de haat rondom.
Luister naar het naargeestige geluid.

Waar is het hoongelach?
Waar zijn de ruwe beschimpingen?
Waar zijn de spotters
die zijn moeder tot tranen roerden?

Weg is de kroon
en de speer van zijn zijde.
Verlaten en onverstoord,
de plaats waar Jezus stierf.
print