I Bring a Heart of Thanks

I bring a heart,
a heart of thanks to You.
I bring a heart,
a heart of thanks to You.

I bring a heart of thanks to You.
My voice will raise
a song of praise.
I bring a heart of thanks to You.
My soul will rejoice
to sing with boisterous praise.

How great is Your love,
Your love and Your care,
Your care and Your faithfulness,
and great, how great my desire,
desire to express
my heart of thanks.

I bring a heart of thanks to You.
My voice will raise
a song of praise.
I bring a heart of thanks to You.
My soul will rejoice
to sing with boisterous praise.

Lord, we come to put our faith in You.
Lord, we come to put our faith in You.
Faithful in everything You do,
Faithful in everything, Lord.
You love what is righteous and is true.
You love is righteous.
The earth is full of Your unfailing love,
unfailing love.

I bring a heart of thanks to You.
My voice will raise
a song of praise.
I bring a heart of thanks to You.
My soul will rejoice
to sing with boisterous praise.

How great is Your love,
Your love and Your care,
Your care and Your faithfulness,
and great, how great my desire,
desire to express my heart of thanks.

I bring a heart of thanks to You.
My voice will raise
a song of praise.
I bring a heart of thanks to You.
My soul will rejoice
to sing with boisterous praise.

Bring a heart of thanks to You;
bring a heart of thanks to You.
I bring a heart, a heart full of thanks.
Ik geef een hart,
een dankbaar hart aan U.
Ik geef een hart,
een dankbaar hart aan U.

Ik geef een dankbaar hart aan U.
Mijn stem zal
een loflied aanheffen.
Ik geef een dankbaar hart aan U.
Mijn ziel zal zich verheugen
en zingen met uitbundige lof.

Hoe groot is Uw liefde,
Uw liefde en Uw zorg,
Uw zorg en Uw trouw,
en hoe groot, ja groot is mijn verlangen,
verlangen om
mijn dankbaar hart te uiten.

Ik geef een dankbaar hart aan U.
Mijn stem zal
een loflied aanheffen.
Ik geef een dankbaar hart aan U.
Mijn ziel zal zich verheugen
en zingen met uitbundige lof.

Heer, wij komen om ons vertrouwen op U te vestigen.
Heer, wij komen om ons vertrouwen op U te vestigen.
Trouw in alles wat U doet,
Trouw in alles, Heer.
U houdt van wat rechtvaardig is en waar.
Uw liefde is rechtvaardig.
De aarde is vol van Uw niet aflatende liefde,
niet aflatende liefde.

Ik geef een dankbaar hart aan U
Mijn stem zal
een loflied aanheffen.
Ik geef een dankbaar hart aan U
Mijn ziel zal zich verheugen
en zingen met uitbundige lof.

Hoe groot is Uw liefde,
Uw liefde en Uw zorg,
Uw zorg en Uw trouw,
en hoe groot, ja groot is mijn verlangen,
verlangen om mijn dankbaar hart te uiten.

Ik geef een dankbaar hart aan U
Mijn stem zal
een loflied aanheffen.
Ik geef een dankbaar hart aan U
Mijn ziel zal zich verheugen
en zingen met uitbundige lof.

Een dankbaar hart aan U geven;
een dankbaar hart aan U geven.
Ik geef een hart, een hart vol dank.
print