I’ve Just Been With Jesus

They were gathered in Jerusalem;
they lined the city streets.
Jesus would be passing through that day.
He had made the wine from water.
He had healed their sons and daughters.
And if you listened close,
you could hear them say:

I’ve just been with Jesus,
and I’ll never be the same.
I’ve just been with Jesus,
and I’ll never be the same.
I will shout His praises,
and bless His holy name.
I’ve just been with Jesus,
and I’ll never be the same.

Some had seen Him in the temple;
some had heard Him on a hill.
Some had even met Him at the well.
From the miracles they witnessed,
to the way He loved the children;
ev’rybody had a story they could tell.

I’ve just been with Jesus,
and I’ll never be the same.
I’ve just been with Jesus,
and I’ll never be the same.
I will shout His praises,
and bless His holy name.
I’ve just been with Jesus,
and I’ll never be the same.

Hosanna! Hosanna to the Lord!
Hosanna! Hosanna to the Lord, to the Lord!

I’ve just been with Jesus,
and I’ll never be the same.
I’ve just been with Jesus,
and I’ll never be the same.
I will shout His praises,
and bless His holy name.
I’ve just been with Jesus,
I’ve just been with Jesus,
I’ve just been with Jesus,
and I’ll never be the same.
Ze waren verzameld in Jeruzalem;
stonden langs de straten.
Jezus zou die dag langs komen.
Hij maakte wijn van water
Hij genas hun zonen en dochters.
En als je goed luisterde
kon je ze horen zeggen:

Ik ben bij Jezus geweest
en ik zal nooit meer dezelfde zijn.
Ik ben bij Jezus geweest
en ik zal nooit meer dezelfde zijn.
Ik zal zijn lof uitroepen
en zijn heilige naam zegenen
Ik ben bij Jezus geweest
en ik zal nooit meer dezelfde zijn.

Sommigen hadden Hem in de tempel gezien
Sommigen hadden Hem op de berg gehoord.
Sommigen hadden Hem zelfs bij de bron ontmoet.
Van de wonderen waar zij getuigen van waren geweest,
tot de wijze waarop Hij van kinderen hield;
iedereen had een verhaal te vertellen.

Ik ben bij Jezus geweest
en ik zal nooit meer dezelfde zijn.
Ik ben bij Jezus geweest
en ik zal nooit meer dezelfde zijn.
Ik zal zijn lof uitroepen
en zijn heilige naam zegenen
Ik ben bij Jezus geweest
en ik zal nooit meer dezelfde zijn.

Hosanna voor de Heer!
Hosanna voor de Heer, voor de Heer!

Ik ben bij Jezus geweest
en ik zal nooit meer dezelfde zijn.
Ik ben bij Jezus geweest
en ik zal nooit meer dezelfde zijn.
Ik zal zijn lof uitroepen
en zijn heilige naam zegenen.
Ik ben bij Jezus geweest,
ik ben bij Jezus geweest,
ik ben bij Jezus geweest
en ik zal nooit meer dezelfde zijn.
print