Jesus Is the Living Stone

He is Jesus, Rock of Ages;
Our Messiah, the Prince of Peace;
Lord, our refuge, strength and power,
and His love will never cease.

He is Alpha and Omega;
the Beginning and the End!
Our Redeemer, Master, Savior,
Jesus, Comforter and Friend.

Jesus is the firm foundation,
for our sins His blood atones.
He’s the Rock, the mighty fortress,
Jesus is the Living Stone.

The foundation never wavered,
like an anchor through ev’ry storm;
He’s the Rock of our salvation;
Jesus calms the raging storm.

Yesterday, today, forever,
His love reaches ev’ry man;
from His birth to heaven’s glory,
Jesus Christ, the Great “I am!”

Jesus is the firm foundation,
for our sins His blood atones.
He’s the Rock, the mighty fortress,
Jesus is the Living Stone.

He’s the Rock, the mighty fortress,
He is our God, the Living Stone;
He is the Living Stone.
Hij is Jezus, Eeuwige Rots;
Onze Messias, de Vredevorst;
Heer, onze toevlucht, sterkte en macht,
en Zijn liefde zal nooit ophouden.

Hij is de Alfa en de Omega;
het Begin en het Einde!
Onze Verlosser, Meester, Redder,
Jezus, Trooster en Vriend.

Jezus is de vaste grond,
want Zijn bloed dekt onze zonden toe.
Hij is de Rots, de machtige burcht,
Jezus is de Levende Steen.

De grondvesten wankelden nooit,
zoals een anker gedurende elke storm;
Hij is de Rots van ons heil;
Jezus stilt de woedende storm.

Gisteren, vandaag, voor altijd,
Zijn liefde gaat uit naar ieder mens;
vanaf Zijn geboorte tot aan zijn hemelse verheerlijking,
Jezus Christus, de Grootste, “Ik ben!”

Jezus is de vaste grond,
want Zijn bloed dekt onze zonden toe.
Hij is de Rots, de machtige burcht,
Jezus is de Levende Steen.

Hij is de Rots, de machtige burcht,
Hij is onze God, de Levende Steen;
Hij is de Levende Steen.
print