My Lighthouse

In my wrestling and in my doubts,
in my failures You won’t walk out.
Your great love will lead me trough,
You are the peace in my troubled sea.
Whoa, You are the peace in my troubled sea.

In the silence You won’t let go,
in the questions Your truth You hold.
Your great love will lead me trough,
You are the peace in my troubled sea.
Whoa, You are the peace in my troubled sea.

My lighthouse, my lighthouse,
shining in the darkness, I will follow You.
Whoa, my lighthouse, my lighthouse,
I will trust the promise.
You will carry me safe to shore.
Safe to shore. Safe to shore. Safe to shore!

I won’t fear what tomorrow brings.
With each morning I’ll rise and sing.
My God’s love will lead me trough,
You are the peace in my troubled sea.
Whoa, You are the peace in my troubled sea.

My lighthouse, my lighthouse,
shining in the darkness, I will follow You.
Whoa, my lighthouse, my lighthouse,
I will trust the promise.
You will carry me safe to shore.
Safe to shore. Safe to shore. Safe to shore!

Fire before us, You’re the brightest,
You will lead us, through the storms.
Fire before us, You’re the brightest,
You will lead us through the storms.
Fire before us, You’re the brightest,
You will lead us through the storms.
Fire before us, You’re the brightest,
You will lead us through the storms.

My lighthouse, my lighthouse,
shining in the darkness, I will follow You.
Whoa, my lighthouse, my lighthouse,
I will trust the promise.
You will carry me safe to shore.
Safe to shore. Safe to shore. Safe to shore!
Als ik worstel en als ik twijfel,
als ik te kort schiet, dan zult U mij niet in de steek laten.
Uw grote liefde zal mij verder leiden,
U bent de vredevolle rust in mijn onstuimige zee.
Whoa, U bent de vredevolle rust in mijn onstuimige zee.

In de stilte zult U niet loslaten,
in alle vragen zal uw waarheid het houden.
Uw grote liefde zal mij verder leiden,
U bent de vredevolle rust in mijn onstuimige zee.
Whoa, U bent de vredevolle rust in mijn onstuimige zee.

Mijn lichtbaken, mijn lichtbaken,
dat schijnt in de duisternis, ik zal U volgen.
Whoa, mijn lichtbaken, mijn lichtbaken,
ik zal op de belofte vertrouwen.
U zult me veilig aan land brengen.
Veilig aan land.Veilig aan land. Veilig aan land!

Ik ben niet bevreesd voor wat morgen zal brengen.
Ja, iedere morgen zal ik opstaan en zingen.
De liefde van mijn God zal me verder leiden,
U bent de vredevolle rust in mijn onstuimige zee.
Whoa, U bent de vredevolle rust in mijn onstuimige zee.

Mijn lichtbaken, mijn lichtbaken,
dat schijnt in de duisternis, ik zal U volgen.
Whoa, mijn lichtbaken, mijn lichtbaken,
ik zal op de belofte vertrouwen.
U zult me veilig aan land brengen.
Veilig aan land.Veilig aan land. Veilig aan land!

Vuurbaken voor ons, U bent het helderste,
U zult ons leiden, verder door de stormen.
Vuurbaken voor ons, U bent het helderste,
U zult ons leiden, verder door de stormen.
Vuurbaken voor ons, U bent het helderste,
U zult ons leiden, verder door de stormen.
Vuurbaken voor ons, U bent het helderste,
U zult ons leiden, verder door de stormen.

Mijn lichtbaken, mijn lichtbaken,
dat schijnt in de duisternis, ik zal U volgen.
Ohoh, mijn lichtbaken, mijn lichtbaken,
ik zal op de belofte vertrouwen.
U zult me veilig aan land brengen.
Veilig aan land.Veilig aan land. Veilig aan land!
print