O Come, Let Us Sing

O come, let us sing with joy to the Lord.
O come, O come.
O come, let us sing with joy to the Lord.
O come O come.

Come, bow down before Him,
kneel and adore Him
and praise Him with music
and song.

O come, let us sing with joy to the Lord.
O come, O come.
O come, let us sing with joy to the Lord.
O come, O come.

Come, bow down before Him,
kneel and adore Him
and praise Him with music
and song.

For he is Holy,
Shepherd, Creator and King.
For He is worthy. Forever His praises
I’ll sing.

O come, let us sing with joy to the Lord.
O come, O come.
O come, let us sing with joy to the Lord.
O come, O come.

Come bow down before Him,
kneel and adore Him
and praise Him with music
and song.

Sing unto God the creator,
He made the sea and the land.
Sing unto God the Almighty.
We are the work of His hands,
we are the work of His hands.

O come, let us sing with joy to the Lord.
O come.
O come, let us sing with joy to the Lord.
O come, o come.

Come bow down before Him,
kneel and adore Him
and praise Him with music
and praise Him with music
and song.
Sing to the Lord!
Kom, laat ons met vreugde zingen voor de Heer.
O kom, O kom.
Kom, laat ons met vreugde zingen voor de Heer.
O kom, o kom.

Kom buig u voor Hem neer,
kniel en aanbid Hem
en loof Hem met muziek
en zang.

Kom, laat ons met vreugde zingen voor de Heer.
O kom, O kom.
Kom, laat ons met vreugde zingen voor de Heer.
O kom, O kom.

Kom, buig u voor Hem neer,
kniel en aanbid Hem
en loof Hem met muziek
en zang.

Want Hij is heilig,
Herder, Schepper en Koning.
Want Hij is het waard. Voor eeuwig zal ik Hem lof
toezingen.

Kom, laat ons met vreugde zingen voor de Heer.
O kom, O kom.
Kom, laat ons met vreugde zingen voor de Heer.
O kom, O kom.

Kom, buig u voor Hem neer,
kniel en aanbid Hem
en loof Hem met muziek
en zang.

Zing voor God de Schepper,
Hij maakte de zee en het land.
Zing voor God de Almachtige.
Wij zijn het werk van Zijn handen,
Wij zijn het werk van Zijn handen.

Kom, laat ons met vreugde zingen voor de Heer.
O kom.
Kom, laat ons met vreugde zingen voor de Heer.
O kom, O kom.

Kom buig u voor Hem neer,
Kniel en aanbid Hem.
en prijs Hem met muziek
en prijs Hem met muziek
en zang.
Zing voor de Heer!
print