Once in Royal David’s City

Once in royal David’s city,
stood a lowly cattle shed
where a mother laid her baby
in a manger for his bed;
Mary was that mother mild,
Jesus Christ her little child.

He came down to earth from heaven
who is God and Lord of all,
and his shelter was a stable,
and his cradle was a stall;
with the poor and mean and lowly
lived on earth our Saviour holy.

For he is our childhood’s pattern:
day by day like us he grew;
He was little, weak and helpless,
tears and smiles like us he knew;
and he feeleth for our sadness,
and he shareth in our gladness.

And our eyes at last shall see him
through his own redeeming love,
for that Child, so dear and gentle
is our Lord in heaven above;
and he leads his children on
to the place where he is gone.

Not in that poor lowly stable,
with the oxen standing by,
we shall see him, but in heaven,
set at God’s right hand on high,
where like stars his children crowned
all in white shall wait around.
Where like stars his children crowned
all in white shall wait around.

Once in royal David’s city.
In de koninklijke stad van David
stond eens een eenvoudig dierenverblijf
en daar legde een moeder haar baby
in een voerbak in plaats van in zijn bed;
Maria was die tedere moeder,
Jezus Christus was haar kleine kind.

Hij daalde uit de hemel neer op aarde
die God is en Heer over alles,
en zijn onderdak was een stal,
en zijn wieg was een kraam;
met de armen en geringen en eenvoudigen
leefde onze heilige Verlosser op aarde.

Want Hij is het voorbeeld voor onze kindertijd;
dag aan dag groeide Hij op net als wij;
Hij was klein, zwak en hulpeloos,
tranen en lachjes kende Hij net als wij;
en Hij leefde mee in onze droefheid,
en Hij deelde in onze blijdschap.

En tenslotte zullen onze ogen Hem zien
door zijn eigen verlossende liefde,
want dat Kind, zo lief en teer
is onze Heer daar boven in de hemel;
en Hij leidt zijn kinderen voort
naar de plaats waar hij is heengegaan.

Niet in die armoedige eenvoudige stal,
met de ossen er omheen staand,
maar wij zullen hem zien in de hemel
verhoogd en zittende aan Gods rechterhand,
waar rondom zijn als sterren gekroonde kinderen
allen in het wit zullen vertoeven om Hem te dienen.
Waar rondom zijn als sterren gekroonde kinderen
allen in het wit zullen vertoeven om Hem te dienen.

Eens in de koninklijke stad van David.
print