Remember, O Thou Man

Remember, O thou man,
O thou man, O thou man.
Remember, O thou man,
thy time is spent.

Remember, O thou man
how thou art dead and gone,
and I did what I can:
therefore repent!

Remember God's goodness,
O thou man, O thou man.
Remember God's goodness,
and promise made!

Remember God's goodness;
how he sent his Son, doubtless,
our sins for to redress;
be not afraid!

The angels all did sing,
O thou man, O thou man.
The angels all did sing
on heavens high hill.

The angels all did sing
praises to our heavenly King,
and peace to man living
with a good will.

To Bethle'm did they go,
O thou man, O thou man.
To Bethle’m did they go,
the shepherds three.

To Bethle’m did they go
to see whether it were so.
Whether Christ was born or no
to set men free,
to set men free.
O gij mens, gedenk,
o gij mens, o gij mens.
O gij mens, gedenk
uw tijd is voorbij.

O gij mens, gedenk
hoe je dood en verloren bent,
en ik deed wat ik kan:
heb daarom berouw!

Gedenk Gods goedheid,
o gij mens, o gij mens.
Gedenk Gods goedheid,
en belofte die Hij deed!

Gedenk Gods goedheid;
hoe hij zonder aarzelen zijn zoon stuurde,
om onze zonden ongedaan te maken;
wees niet bevreesd!

De engelen zongen allemaal,
o gij mens, o gij mens.
De engelen zongen allemaal
op de heuvelen top van de hemelen.

De engelen zongen allemaal
lofprijzingen voor onze hemelse Koning,
en vrede voor elk levend mens
van goede wil.

Naar Bethlehem gingen ze,
o gij mens, o gij mens.
Naar Bethlehem gingen ze,
de herders, het waren er drie.

Naar Bethlehem gingen ze
om te zien of het zo was.
Of Christus wel of niet was geboren
om mensen vrij te maken,
om mensen vrij te maken.
print