Savior, Teach Me

With a child’s glad heart of love
at Your bidding may I move,
prompt to serve and follow Thee.
Teach me, Lord Your steps to trace,
strong to follow in Your grace,
learning how to love from Thee.

Savior, teach me day by day
Love’s sweet lesson to obey.
Sweeter music cannot be,
loving Him who first loved me.

Love in loving finds employ,
in obedience all her joy,
ever new that joy will be
(ever new that joy will be).
Lord, may I rejoice to show
that I feel the love I owe
ever, till Your face I see!

Savior teach me day by day.
Love’s sweet lesson to obey.
Sweeter music cannot be,
loving Him who first loved me.

Savior, teach me.
Savior, teach me.
Savior, teach me
day by day.

Savior, teach me (Savior teach me)
day by day (day by day).
Love’s sweet lesson (Love’s sweet lesson)
to obey (to obey).
Sweeter music (Sweeter music)
cannot be (cannot be)
loving Him who first loved me.

Loving Him who first loved me,
loved me!
Met een liefdevol, blij kinderhart
hoop ik vanwege Uw verzoek op weg te gaan,
bereid U te dienen en te volgen.
Leer mij, Heer, uw voetsporen na te gaan,
sterk te zijn om U in Uw genade te volgen,
van U te leren hoe ik lief kan hebben.

Verlosser, leer me dag aan dag,
te gehoorzamen aan de zoete lessen van de liefde.
Zoeter muziek kan er niet zijn,
dan Hem lief te hebben, die mij het eerst liefhad.

Liefde vindt in het liefhebben deugd,
in gehoorzaamheid al haar vreugd,
die vreugde zal steeds nieuw zijn
(die vreugde zal steeds nieuw zijn)
Heer, ik hoop dat mijn verheugd zijn U huldigt
bewijs is dat ik de liefde voel die ik U ben verschuldigd
voor altijd, tot ik Uw aangezicht zie!

Verlosser, leer me dag voor dag,
te gehoorzamen aan de zoete lessen van de liefde.
Zoeter muziek kan er niet zijn,
dan Hem lief te hebben, die mij het eerst liefhad.

Verlosser, leer het mij.
Verlosser, leer het mij.
Verlosser, leer het mij
dag aan dag.

Verlosser, leer het mij (Verlosser, leer het mij)
dag aan dag (dag aan dag)
De zoete lessen der liefde (De zoete lessen der liefde)
te gehoorzamen (te gehoorzamen).
Zoetere muziek (zoetere muziek)
kan er niet zijn (kan er niet zijn)
Hem liefhebben, die het eerst mij liefhad.

Hem liefhebben, die het eerst mij liefhad,
mij liefhad!
print